Ubezpieczenie dzieci

OFERTA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
UBEZPIECZENIE NNW DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI 44 zŁ  (II WARIANT)
DOKŁADNE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W LINKU PONIŻEJ:

link>>>Ubezpieczenie NAU 2020-2021.pdf

W sytuacji zgłoszenia szkody można to zrobić  na kilka sposobów:

  • On-line : www.nau.pl/szkody
  • E-mail: szkody.nnw@nau.pl
  • Telefon: (22) 584 10 00, fax ( 22) 350 73 16
  • List : Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/ 33. 00- 379 Warszawa

Aby zgłosić szkodę niezbędne jest podanie kilku istotnych informacji tj.:

  • danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszającego szkodę
  • numeru polisy
  • opisu okoliczności powstania szkody
  • dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków lub faktur związanych z powypadkowym leczeniem.

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]