Zajęcia dodatkowe

DBAJĄC O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ DZIECI,
PROPONUJEMY BEZPŁATNY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 


 

KOŁO KULINARNE

''Smakusie''

Zajęcia kulinarne to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym
i rozumieniu przez nie otaczającego go świata. Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.

 Prowadzenie: Julia Niedźwiecka

 

 

 


KOŁO MATEMATYCZNE 

''Matematyczni geniusze''

 

Zajęcia z koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu, są skierowane do uzdolnionych matematycznie dzieci. 
Na zajęciach wykorzystujemy elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i koncepcji F. Froebla w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.


Prowadzenie: Magdalena Mielech 

 

 


 

KOŁO POETYCKIE

"Fraszka"

 

Celem koła poetyckiego  jest umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie u dzieci gotowości do odbioru i rozumienia słowa oraz jego twórcze wykorzystanie przez dziecko, kształtowanie umiejętności współpracy (pracy w grupie), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości, a także pobudzenie ciekawości dziecka i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Prowadzenie: Monika Lulewicz
 

 

 

KOŁO FOTOGRAFICZNE

''Przyroda oczami dziecka''

 

Koło fotograficzne  kierowane jest do dzieci 6 letnich. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.

Priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach będzie pokazanie dzieciom innego spojrzenia na otaczający świat, odbierania go jako coś ciekawego, pięknego i bardzo ważnego. Podczas zajęć dzieci będą rozwijać aktywność poznawczą, badawczą i twórczą.

Aparat fotograficzny jest narzędziem, które pozwoli dzieciom obserwować swoje otoczenie bardziej wnikliwie, pozwoli zatrzymać się, skupić uwagę i zastanowić się nad fotografowanym obiektem.

Efekty pracy koła fotograficznego wraz z opisem będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola           grupy VIII Arbuzy. 

 

Zajęcia odbywają się w grupie VIII

Prowadzenie: Edyta Błaszczuk


 

KOŁO SPORTOWE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

''Poznaj swoje zmysły''

 

Człowiek uczy się poprzez wykorzystanie zmysłów. Są nimi nie tylko wzrok, słuch, węch, smak, czy dotyk a również propriocepcja, czyli orientacja w schemacie własnego ciała, oraz równowaga. 

Proponowane zajęcia “Poznaj swoje zmysły”  mają za zadanie zapewnić dzieciom właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymulować percepcję wzrokową i słuchową, rozwijać umiejętności motoryczne, wspomagać rozwój mowy a także rozwijać zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. A wszystko to poprzez ruch i dobrą zabawę! :)

 

Prowadzenie: Agnieszka Lubicz-Sienicka

 


BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA

- do zajęć edukacyjnych

 

20141028_pasowanie_1

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla dzieci i dorosłych. Przyszłym czytelnikom zaszczepiamy chęć do czytania; utwierdzamy w przekonaniu, że książka do źródło wiedzy i przyjemności. Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu.


RELIGIA

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne.

RELIGIA KATOLICKA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII

Grupa IV i grupa V- poniedziałek 9:30-10:00, piątek 9:30-10:00

Grupa VI - poniedziałek 10:00-10:30, piątek 10:00-10:30

Grupa VII - poniedziałek 10:30-11:00, piątek 10:30-11:00,

Grupa VIII - poniedziałek 11:00 - 11:30, piątek 11:00 - 11:30

 

Prowadzenie: ks. Piotr Puchalski


RELIGIA PRAWOSŁAWNA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII:

poniedziałek 09:00-09:30

wtorek 12:00-12:30

 

Prowadzenie:  Anna Charkiewicz

 


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna w przedszkolu ukierunkowana jest na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych dzieci i ich właściwej koordynacji. Celem zajęć jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.


Prowadzenie: Agnieszka Maciorowska

 JĘZYK ANGIELSKI

 

Nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego ''The four seasons'' autorstwa Magdaleny Mielech i Pauliny Jabłońskiej.
Zajęcia w formie gier i zabaw językowych będą realizowane w poszczególnych grupach wiekowych:


Gr. I ''Cytrynki" - czwartek 9:00 - 9:15 - prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. II "Brzoskwinki" - czwartek 9:00 - 9:15 prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. III "Limonki" - czwartek 9:15 - 9:30 - prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. IV ''Mandarynki" - czwartek 9:00- 09:30 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. V ''Poziomki'' - środa 9:30 - 10:00 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VI ''Ananasy'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. VII ''Kokosy'' - czwartek 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VIII ''Arbuzy'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Magdalena Mielech

 

 


KOŁO BADAWCZE

,,Pod okiem ciekawskiego badacza''

 

 

Głównym celem zajęć „Koła badawczego” jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Udział
w spotkaniach „Koła badawczego” z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dzieci, pozwoli również na aktywne poznanie świata zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami,
a przede wszystkim będzie znakomitą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

 

Prowadzenie: Agnieszka Niemyjska

 


RYTMIKA

 

Podczas zajęć z rytmiki realizowane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe (wpierające rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny), takie jak: taniec, śpiew, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, czy improwizacja. Zajęcia te wspomagają pamięć, koncentrację, zachęcają do aktywności ruchowej, a także mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną dziecka.

Prowadzenie: Ewelina Janik

Zajęcia prowadzone w grupie I, II, III

 

 


KOŁO LOGOPEDYCZNE

 

Głównym celem "koła logopedycznego" jest usprawnienie narządów artykulacyjnych. Podczas zajęć będą realizowane ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne oraz ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy i fonetyczny.

 

 

Prowadzenie: Paulina Mażewska

 

 


KOŁO PLASTYCZNE

Głównym celem zajęć „koła plastycznego” jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność plastyczną. Mali artyści mają możliwość poznania ciekawych technik i metod pracy oraz korzystania z atrakcyjnych materiałów i narzędzi. Udział w zajęciach z pewnością przyczyni się do rozwoju wyobraźni, wrażliwości, spontaniczności i twórczego myślenia, a przede wszystkim będzie wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

Prowadzenie: Iwona Romanowska, Klaudia Zajkowska

 


KOŁO GRAFOMOTORYCZNE

"Sprawne rączki mamy"

Ćwiczenia rozmachowe, manualne, manipulacyjne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o niskiej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Celem ćwiczeń jest poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach  wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki, rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi.

Prowadzenie: Paulina Jabłońska

 

 

 


OFERTA PŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH:


PAARO - ZUMBA
 

Prowadzenie: Adrianna Kawecka

tel. 503 010 243

 

sala wielofunkcyjna

 

"MAŁE SMOKI"
ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE

Prowadzenie: Karol Krzysztofiec

tel. 794 492 172

 

biblioteka

 

PRZEDSZKOLIADA
SPORTOWE DZIECIAKI

 

Prowadzenie:  Patryk Przemielewski

tel. 662391340

Poniedziałek

 

Prowadzenie: Maciej Leśniewski

tel. 509 364 803

Czwartek

 

sala wielofunkcyjna

 

 

SPORT DANCE KIDS

Prowadzenie: Renata Kuzyka

tel. 607 567 893

 

biblioteka

 

 

"ABC" - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "

Prowadzenie: 

Zuzanna Kosior

tel. 608874456

 

biblioteka

 

,,PROSTO I ZDROWO"- PROFILAKTYKA / ZDROWY KRĘGOSŁUP

I RELAKSACJA

 

Prowadzenie: Anna Kazimieruk

tel.729775282

 

biblioteka

 

FITNESS DLA DOROSŁYCH

Prowadzenie: Anna Krasowska

tel. 692451745

 

sala wielofunkcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]