Spis treści programów, regulaminów, procedur obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku:


1. Statut Przedszkola
Statut Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.pdf
Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku.pdf

2. Koncepcja Pracy Przedszkola
Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj w Białymstoku.pdf

3. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf

Aneks do procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.pdf

5. Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.pdf

6. Procedura łączenia grup wiekowych
Procedura łączenia grup wiekowych.pdf

7. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola.pdf

8. Regulamin placu zabaw
Regulamin placu zabaw.pdf

9. Regulamin organizowania wycieczek
Regulamin organizowania wycieczek.pdf

10. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu.pdf

11. PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19
Procedura na wypadek stwierdzenia zakażenia.pdf

12. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE
PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU - AKTUALIZACJA

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolach - aktualizacja.pdf

13. WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 2 LIPCA 2020 R. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r.pdf

14. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID- 19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 81 "BRZOSKWINIOWY RAJ" W BIAŁYMSTOKU OD 01.09.2020 R.

Link>>>PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19.pdf

Link>>>Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID- 19.pdf

Link>>>Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf

14. WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 31 MARCA 2022 R. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ( w języku polskim i ukraińskim)


Wytyczne Przeciwepidemiczne z dnia 31 marca 2022.pdfilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]