Spis treści programów, regulaminów, procedur obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku:


1. Statut Przedszkola
Statut Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.pdf
Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku.pdf

2. Koncepcja Pracy Przedszkola
Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj w Białymstoku.pdf

3. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf

Aneks do procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.pdf

5. Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.pdf

6. Procedura łączenia grup wiekowych
Procedura łączenia grup wiekowych.pdf

7. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola.pdf

8. Regulamin placu zabaw
Regulamin placu zabaw.pdf

9. Regulamin organizowania wycieczek
Regulamin organizowania wycieczek.pdf

10. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. pdf

 

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]