Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

            Konsultacje z logopedą - Panią Natalią Skwirą we wtorki:

11.06.2024r.

18.06.2024r.

w godzinach 14:30-15:30


Placówki w Białymstoku realizujące WCZESNE WSPOMAGANIE:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALLEGRO ul. Cieszyńska 3A lok 301; 15 - 375 Białystok
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27; 15 - 476 Białystok;tel. (85) 6750661, fax. 085 6642196
 • Zespół Szkół nr 11 ul. Rzemieślnicza 12/3; 15 - 773 Białystok
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pułaskiego 96; 15 - 338 Białystok; tel. (85) 7489041
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ADA" ul. Kalinowa 15A; 15 - 809 Białystok; Sekretariat: kom. 530168048
 • Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny ul. Wesoła 10; 15 - 306Białystok
 •  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MENTOR" ul. Antoniukowska 11; tel. 797568166
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 ul. Blokowa 4 lok. 6; 15 - 788 Białystok; Sekretariat tel./fax (85)7325654
 • Fundacja "Oswoić Świat"ul. Zaściańska 84
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rozwiń Skrzydła" ul. Mazowiecka 33
 • Projekt "Za życiem" - SOSW ul. Antoniuk Fabryczny 40

 

Wykaz placówek udzielających pomocy i wsparcia 

osobom doznającym przemocy domowej na terenie Miasta Białegostoku


 

                      Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży

z Zaburzeniami Emocjonalnymi

w Białymstoku

ul. Mickiewicza 31/2

 

 

   Jesteśmy bezpłatną placówką terapeutyczną. Naszą pomocą obejmujemy rodziny  z dziećmi od lat 5 do końca szkoły średniej.

 

Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów natury   emocjonalnej u dzieci  przejawiających się pod postacią: stanów lękowych, zahamowania, nadruchliwości, zachowań agresywnych, tików, moczenia nocnego, zaburzeń psychosomatycznych, trudności w relacjach  z rówieśnikami itp.

 

Zapraszamy rodziców i dzieci

do skorzystania z oferty naszej poradni

 

Prowadzimy  terapeutyczne zajęcia grupowe dla 5-6 latków, których celem jest:

 

 • Praca nad emocjonalnością dziecka: uczenie się nazywania                             i komunikowania swoich emocji, poszukiwanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Poprawa koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w dążeniu do celu.
 • Uczenie współpracy z dorosłymi i rówieśnikami.
 • Zdobywanie umiejętności relaksu i rozładowywania napięcia.
 • Wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki  w godzinach od 16 do 18 i są prowadzone są przez psychologów i muzykoterapeutę. W spotkaniach uczestniczy dziecko z rodzicem. Rodzicom proponujemy również wsparcie                 w postaci warsztatów psychoedukacyjnych lub/i terapii rodzinnej.

 

Pomoc możecie Państwo uzyskać umawiając się telefonicznie (85-732-86-66)


 

 

Uchwała Nr L/771/18 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania
Poradni psychologiczno - pedagogicznych
prowadzonych przez miasto Białystok - z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.

<<<Treść uchwały określającej teren działania poradni psychologiczno - pedagogicznych


v

Dyżury telefoniczne będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod nr telefonu 730 071 801 w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia w okresie ferii zimowych.
 
Przypominamy, że pomoc świadczona dzieciom i młodzieży z rejonu działania naszej poradni odbywa się niezmiennie - z zachowaniem reżimu sanitarnego - przez cały rok szkolny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych.
 
Z poważaniem
Jarosław Czeropski - Dyrektor
------------------------------------------------------------------------
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok
 

Nasze Przedszkole  jest pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Piotrowskiej 2.
We wrześniu każdego roku przeprowadzane są badania przesiewowe wykonywane przez logopedę pracującą w wyżej wymienionej poradni. 
Dzieci z  wadami wymowy kwalifikują się do terapii logopedycznej.

KONTAKT:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Piotrkowska 2
tel. (85) 744 53 50  

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZ
ĄDOWYM NR 81 „BRZOSKWINIOWY RAJ” W BIAŁYMSTOKU

<<<PROCEDURA_ORGANIZACJI_POMOCY_PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.pdf

 


SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI

ul. Mickiewicza 31/2
15-214 Białystok

tel. 85 732 86 66

https://sppp.bialystok.pl/

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

facebook

 SPPP dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
oferuje obszary wsparcia dla przedszkoli, szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • profilaktyka zaburzeń emocjonalnych oraz rozwiązywanie kryzysów emocjonalnych u dzieci i młodzieży od 3 do 18 roku życia,
 • współpraca z rodzicami

Program pracy połączonek rodziców i dzieci opartych na terapii poznawczo - behawioralnej


Centrum Pomocy Dzieciom Klanza w Białymstoku jako placówka oferująca
wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i ich rodzin,
uruchamiamy nowy program pracy połączonej rodziców i dzieci opartych na
terapii poznawczo-  behawioralnej (CPC-CBT Combined Parent Child
Cognitive Behavioural Therapy). Do programu zapraszamy rodziny, w
których rodzice stosują krzywdzące metody wychowawcze wobec dzieci, nie
radzą sobie z własnymi emocjami i chcą nabyć umiejętności
rodzicielskich, które nie krzywdzą dziecka.
Program obejmuje od 16 do 20 spotkań. Spotkania odbywają się raz w
tygodniu, trwają 90 minut i są podzielone na dwa bloki: 60 minut pracy
oddzielnej rodziców z terapeutą rodziców oraz dzieci z terapeutą
dziecięcym i 30 minut pracy wspólnej.
W spotkaniach biorą udział rodzice oraz wszystkie dzieci zamieszkujące w
domu.
Bardzo prosimy o informowanie rodziców o w/w ofercie oraz kierowanie
rodzin z problemem przemocy do kontaktu z naszą placówką - tel.
85/6525494 lub 690 955 000.

Anna Tuszyńska
Dyrektor
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
ul. gen F. Kleeberga 8
15-691 Białystok
85/6525494, 690 955 000


Fundacja „Oswoić Świat” uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2019r.
we współpracy z Gminą Białystok trwa kontynuacja projektu :
Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży
z Problemami  Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – Świat ma różne kolory
.
Udział w projekcie jest bezpłatny i nie jest wymagane skierowanie.  

FUNDACJA "OSWOIĆ ŚWIAT"

 


BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY

Głównym zadaniem postawionym przed Białostocką Akademię Rodziny jest szeroko rozumiana edukacja
i promocja rodziny. Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne:
młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Zadania te realizuje poprzez organizowanie wykładów, szkoleń oraz warsztatów, na których specjaliści podejmują tematy dotyczące rodziny, wychowania oraz wzmacniania relacji rodzinnych.

Aby poznać aktualny harmonogram wydarzeń kliknij na poniższy link:

warsztaty / wykłady / porady / szkolenia

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]