Porady i wskazówki

"Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie
lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje."
                                                                                      - Samuel Johnson


List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów ws zachorowań na odrę

Udostępniła: Magdalena Mielech


Profilaktyka odry

Udostępniła: Magdalena Mielech


Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowani przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

Uchwala - oplata za wychowanie przedszkolne od 1 09.2023.pdf

Udostępniła: Magdalena Mielech


Połknięcie przez dziecko ciała obcego

- materiały edukacyjne dla rodziców 

Polkniecie przez dziecko ciala obcego przewodnik rodzica.pdf

Udostępniła: Magdalena Mielech

 


Mowa dziecka trzyletniego:

  • mówi dużo i chętnie, zadaje pytania,
  • zasób słów to ok 1000 wyrazów,
  • posługuje się zdaniami kilkuwyrazowymi (ma prawo popełniać błędy gramatyczne i fleksyjne)
  • prawidłowo rozumie polecenia proste i te bardziej złożone, rzeczowniki i czasowniki (związane z jego najbliższym otoczeniem),
  • rozpoznaje i nazywa przedmioty i czynności, których doświadcza w swoim otoczeniu: w domu, przedszkolu,
  • prawidłowo wypowiada: samogłoski p,b,m,ł,j,k,g,h,f,w,t,d,n,ś,ź,ć,dź
  • charakterystyczne jest zmiękczanie głosek syczących: s,z,c,dz zamieniane są na ś,ź,ć,dź
  • głoska r – wymawiana jako l lub j,
  • zniekształca wyrazy, tworzy nowe, opuszcza głoski, upraszcza, pojawiają się przestawki głoskowe i sylabowe,
  • może wystąpić jąkanie rozwojowe – związane z szybkim przyrostem słownictwa

Gdy 3-latek nie mówi, nie jest to normą!

Skontaktuj się z logopedą, by ustalić przyczyny opóźnienia i podjąć działania terapeutyczne, stymulujące rozwój mowy.


PREWENCYJNE BADANIA WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 1

Udostępniła: Magdalena Mielech


INFORMACJA O PROJEKCIE ,,WSPÓLNIE'' DLA DZIECI Z UKRAINY

Spilno.pdf

 

Udostępniła: Magdalena Mielech


Złóż wniosek o 500 plus w aplikacji mZUS


 prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
 szybka informacja o Twoim wniosku
 wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
 powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
 wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS
Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store
Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można
składać od 1 lutego

Udostępniła: Magdalena Mielech


 

Oferta nieodpłatnych zajęć adresowanych do obywateli Ukrainy ze statusem ochrony tymczasowej, uchodźców przebywających w Polsce, rodzin i dzieci ze społeczności przyjmującej w Białymstoku W związku z realizacją projektów finansowanych przy wsparciu finansowym Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, a zleconych przez Miasto Białystok

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Punkt informacyjny Centrum Spilno UNICEF realizowany przez Fundację Spe Salvi informuje,
że w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci (UNICEF) organizacje pozarządowe Miasta Białystok prowadzą działania wymienione niżej.


Grupami docelowymi są obywatele Ukrainy posiadający status ochrony tymczasowej, uchodźcy
przebywający w Polsce, rodziny i dzieci ze społeczności przyjmującej. Udział we wszystkich zajęciach
jest bezpłatny.


Fundacja Spe Salvi
Punkt informacyjny
Budynek Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. św. Rocha 3
poniedziałek, środa, piątek – 8:00 – 14:00
wtorek, czwartek – 12:00 – 18:00
Istnieje możliwość skorzystania z polsko i ukraińskojęzycznego asystenta w załatwianiu spraw
urzędowych.
tel.: 880 732 954


Wsparcie prawne
Budynek Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. św. Rocha 3
- poniedziałek 09:00 – 14:00; środa 8:00 – 13:00; czwartek 13:00 – 18:00
tel.: 880 732 954


Fundacja POLZA
Wsparcie psychologiczne i art-terapia
Budynek Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. św. Rocha 3
- dorośli – poniedziałek 11:30 – 15:30; środa 8:00 – 12:00; piątek 16:00 – 20:00
- dzieci w wieku 7 – 10 lat – poniedziałek 15:30 – 17:30; środa 15:30 – 17:30
- młodzież w wieku 11 – 14 lat – poniedziałek 17:45 – 19:45; środa 17:45 – 19:45
- art-terapia – skierowane do rodziców z dziećmi– sobota – 11:00 – 14:00; niedziela 11:00 – 14:00


Kurs języka polskiego
Budynek Centrum Aktywności Urząd Miejski w Białymstoku, ul. św. Rocha 3
- dorośli na poziomie B1 – poniedziałek 17:00 – 18:30; sobota 17:00 – 18:30
- dorośli na poziomie A1 – wtorek 18:30 – 20:00; czwartek 18:30 – 20:00
- dzieci w wieku 7 – 9 lat – poniedziałek 15:30 - 17:00; czwartek 15:30 - 17:00
- dzieci w wieku 10 – 13 lat – poniedziałek 16:30 - 18:00; wtorek 16:30 - 18:00
- młodzież w wieku 13 – 15 lat – poniedziałek 18:00 - 19:30; wtorek 18:00 - 19:30
- młodzież w wieku 16 – 18 lat – poniedziałek 17:00 - 18:30; czwartek 17:00 - 18:30

Taniec nowoczesny
VII Liceum Ogólnokształcące - ul. Wierzbowa 7
- dzieci 7 – 11 lat – wtorek 16:00 – 17:00; czwartek 16:00 – 17:00,
- młodzież 12 – 15 lat – wtorek 17:10 – 18:10; czwartek 17:10 – 18:10
Joga dla dorosłych - poniedziałek 19:00 – 20:30; środa 19:00 – 20:30
Klub Osiedlowy „Miraż” – ul. Kozłowa 4
Pilates dla dorosłych - czwartek 19:00 – 20:00; niedziela 12:00 – 13:00
Klub Osiedlowy „Miraż” – ul. Kozłowa 4
Zumba dla dorosłych - wtorek – 18:20 – 19:20; czwartek – 18:20 – 19:20
VII Liceum Ogólnokształcące – ul. Wierzbowa 7
Taniec brzucha dla dorosłych - piątek – 17:00 – 18:00
Klub „Metefora” – ul. Broniewskiego 4


Obowiązkowe są elektroniczne zapisy na adres: f.polza.ukraina@gmail.com
W tytule piszemy: nazwę zajęcia
W treści piszemy: imię nazwisko, kraj pochodzenia, wiek, numer telefonu oraz mail


Spółdzielnia Socjalna SUKURS
Zajęcia rozwijające pasje, język polski, zajęcia teatralne, nordic walking, (warsztaty śpiewacze,
rękodzielnicze, teatralno-literackie, kulinarne):
Budynek Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. św. Rocha 3
- sobota – 14:00 – 16:00 – informacje pod numerem telefonu: 508 076 881
Nordic walking - wtorek – 18:30; czwartek: 18:30
Zbiórka na boisku w parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki
Mobilny Punkt Psychologicznego Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy – wszystkie grupy wiekowe
- informacje pod numerem telefonu: 723 662 540

Udostępniła: Magdalena Mielech

 


Zaproszenie do programu pracy połączonej rodziców i dzieci opartych na terapii poznawczo - behawioralnej

 

Centrum Pomocy Dzieciom Klanza w Białymstoku jako placówka oferująca
wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i ich rodzin,
uruchamiamy nowy program pracy połączonej rodziców i dzieci opartych na
terapii poznawczo-  behawioralnej (CPC-CBT Combined Parent Child
Cognitive Behavioural Therapy). Do programu zapraszamy rodziny, w
których rodzice stosują krzywdzące metody wychowawcze wobec dzieci, nie
radzą sobie z własnymi emocjami i chcą nabyć umiejętności
rodzicielskich, które nie krzywdzą dziecka.
Program obejmuje od 16 do 20 spotkań. Spotkania odbywają się raz w
tygodniu, trwają 90 minut i są podzielone na dwa bloki: 60 minut pracy
oddzielnej rodziców z terapeutą rodziców oraz dzieci z terapeutą
dziecięcym i 30 minut pracy wspólnej.
W spotkaniach biorą udział rodzice oraz wszystkie dzieci zamieszkujące w
domu.
Bardzo prosimy o informowanie rodziców o w/w ofercie oraz kierowanie
rodzin z problemem przemocy do kontaktu z naszą placówką - tel.
85/6525494 lub 690 955 000.

Anna Tuszyńska
Dyrektor
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
ul. gen F. Kleeberga 8
15-691 Białystok
85/6525494, 690 955 000

 

Udostępniła: Magdalena Mielech


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]