WYNIKI REKRUTACJI:

 

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola 04 04.2022.pdf

Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola 04 04.2022.pdf

 


OGŁOSZENIE !!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych
są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie do 01.04.2022 r. do godziny 15:00.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu
i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Druki oświadczenia dostępne są do pobrania
w przedszkolu w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce
Strefa Rodzica/Rekrutacja.


Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenie woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system naboru.


Dyrektor Przedszkola
 oraz Komisja do Spraw Rekrutacji

 

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Oświadczenie potwierdzenia woli 2022-2023.pdf

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych różnorodnych aktywności

 

Zapraszamy do obejrzenia

<<<prezentacji multimedialnej naszego przedszkola>>>

 

 

 

 

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]