Kadra naszego przedszkola

 

Dyrektor przedszkolaAnna Barbara Stopczyk - nauczyciel dyplomowany, magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, Terapii Tańcem i Ruchem.

Magdalena Łuckiewicz - Kołaczyk -  nauczyciel dyplomowany, magister edukacji elementarnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapeuta ręki dzieci i młodzieży.

Paulina Jabłońska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki o specjalności edukacja elementarna, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat CEFR B2, specjalista w zakresie prowadzenia zajęć  logorytmicznych i Terapii ręki, Trener Edukacji Freblowskiej.

Anna Boreczko - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej, edukacji elementarnej oraz specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Agnieszka Maciorowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej i wczesnoszkolnej, specjalista  z zakresu terapii pedagogicznej. Terapeuta ręki.

Edyta Błaszczuk - nauczyciel mianowany, magister edukacji przedszkolnej z językiem angielskim, specjalista z oligofrenopedagogiki.

Monika Lulewicz - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
z edukacją artystyczną. Specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną.

Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Lubicz - Sienicka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki I i II stopnia, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. 

Paulina Santarek- nauczyciel mianowany, magister animacji kultury z arteterapią, specjalista z logopedii oraz logorytmiki.

Magdalena Mielech - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego - certyfikat Telc English B2, studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Wsparcia Rodziny.

Julia Niedźwiecka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat Telc English B2.

Katarzyna Walińska - nauczyciel  dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
z zakresu wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Monika Popławska - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Klaudia Zajkowska - nauczyciel kontraktowy , magister animacji kultury z arteterapią, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat PTE General (CEF B2).

Ewelina Janik - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej , specjalista w zakresie arteterapii z elementami terapii zajęciowej.

Agnieszka Niemyjska - nauczyciel mianowany, magister w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, specjalista w zakresie edukacji elementarnej.

Natalia Skwira - nauczyciel początkujący-logopeda, magister logopedia z fonoaudiologią.

Miranda Truchta- Białasiewicz - nauczyciel początkujący - psycholog, magister pedagogiki o  specjalności pedagogiki  opiekuńczo- wychowawczej , magister psychologii o specjalności psychologii klinicznej i zdrowia.

 

        Religia katolicka -  Piotr Puchalski
        Religia prawosławna - Anna Charkiewicz

     

        Pracownicy administracyjni:
        intendent – Ewa Kassjańska
        główna księgowa – Barbara Krasowska
        sekretarka- Iwona Sobolewska

        pomoc administracyjna - Marta Szerenos


        Pracownicy kuchni:
        Anna Horosz, Maria Wojszko, Grażyna Pańkowska, Bożena Żak

        Woźne oddziałowe:
        Ewa Zalewska, Agnieszka Maciejewska, Agnieszka Wasiluk, Zofia Puchalska, Agata Jasińska, Irena Wowk, Elżbieta Borys

        Pomoc nauczyciela: 
        Marzena Czajkowska, Joanna Paszko

 

        Konserwator/ Robotnik do pracy lekkiej:
        Piotr Nazarko

       

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]