Kadra naszego przedszkola

 

Dyrektor przedszkolaAnna Barbara Stopczyk - nauczyciel dyplomowany, magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, Terapii Tańcem i Ruchem.

Magdalena Łuckiewicz - społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, magister  edukacji elementarnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Paulina Jabłońska - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki o specjalności edukacja elementarna, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat CEFR B2

Anna Kuba - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej, edukacji elementarnej oraz specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Agnieszka Maciorowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej i wczesnoszkolnej, specjalista  z zakresu terapii pedagogicznej. Terapeuta ręki.

Edyta Błaszczuk - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej z językiem angielskim, specjalista z oligofrenopedagogiki.

Monika Lulewicz - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
z edukacją artystyczną. Specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną.

Irena Puczko - nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego, specjalista
z Zarządzania Oświatą.

Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Lubicz - Sienicka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki I i II stopnia, Terapeuta SI.

Paulina Mażewska - nauczyciel kontraktowy, magister animacji kultury z arteterapią. 

Magdalena Mielech - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego - certyfikat TELC B2.

Julia Niedźwiecka - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Katarzyna Walińska - nauczyciel  dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
z zakresu wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Małgorzata Zawadzka- nauczyciel stażysta, licencjat w specjalności nauczania języka angielskiego  z przygotowaniem pedagogicznym.

Paulina Laszuk - nauczyciel, licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

        Religia katolicka - ks. Piotr Puchalski
        Religia prawosławna - Anna Charkiewicz

 

        Pracownicy administracyjni:
        intendent – Monika Z.
        główna księgowa – Katarzyna P. w zastępstwie Anna M.
        sekretarka- Iwona S.
        Pracownicy kuchni:
        Ludmiła G.. Maria W., Bożena Ż. , Grażyna P.       

        Woźne oddziałowe:
        Ewa Z.,  Barbara Z., Zofia P., Anna H.,  Agata J., Anita T., Irena W.

        Pomoc nauczyciela: 
        Marzenna Cz.
        Anita T.
   

        Konserwator:
        Piotr N.

       

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]