Grupa VIII - "Arbuzy"

 

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie pracują:

 

 

 

Grupa VIII ,,Arbuzy'' pracuje w godzinach:

 

Dzieci zbierają się i rozchodzą z gr. 

 


 

Konsultacje rodziców odbywają się poprzez adres e - mail naszej grupy:

 

 

 

         


WRZESIEŃ

 

Tematy tygodniowe:

 

 

Piosenka do nauki:

 

 

 

 

 

Słuchamy wiersza:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Język angielski - tematyka tygodniowa WRZESIEŃ

 

 

Słownictwo kluczowe:

  


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]