Potop-historia Noego

 

Temat dla ,, Mandarynek „i Poziomek” i ,, Limonek''

Sława Iisusu Chrystu !

Kochane Dzieci ! Drodzy Rodzice!

Dzisiaj poznacie wydarzenia ze Starego Testamentu -,,Potop i historię Noego"

Pan Bóg stworzył piękny świat : niebo i ziemię. W niebie stworzył niewidzialny świat Aniołów i widzialne gwiazdy i planety. 

Ziemię zapełnił wszelkim stworzeniem i roślinnością i to wszystko dał ludziom pod opiekę . Pierwsi ludzie Adam i Ewa żyli w pięknym ogrodzie-Raju .Mieli oni za zadanie : wychwalać Boga i panować nad zwierzętami i ziemią. Jednak nie potrafili dochować Bogu wierności i zjedli zakazany owoc - naruszyli przykazanie Boże i  tak na świecie pojawił się grzech pierworodny ( był to pierwszy grzech na ziemi). Po tym zostali wygnani z Raju  . Kolejne pokolenia , które pojawiały się na ziemi były coraz gorsze.

Pan Bóg zesłał na ziemię ogromną powódź, aby oczyścić ją z brudu i zła, bowiem ludzie byli bardzo okrutni dla siebie. Nie kochali  i nie słuchali Pana Boga , robili sobie dużo przykrości , myśleli tylko o swoich potrzebach , byli samolubni . Noe był jedynym dobrym człowiekiem i dlatego Pan Bóg postanowił ocalić jego razem z rodziną: miał on  żonę, trzech synów i trzy synowe.

Mieli zbudować ogromną łódź – arkę i zabrać na nią po parze z każdego gatunku zwierząt i ptaków, kiedy to wykonali- strumienie wody zakryły cała ziemię, ocaleli tylko ci, którzy byli na pokładzie arki. Po wielu dniach i miesiącach wody opadły i Noe i wszyscy , którzy z nim byli mogli wyjść na suchy ląd. Podziękowali Panu Bogu za ocalenie  . Na niebie ukazała się tęcza na znak przymierza – Boga z ludźmi.

Naszą Arką dzisiaj jest Cerkiew - pamiętajmy aby być na jej pokładzie.

Zadania :

1.Po zapoznaniu się z podanymi treściami narysujcie tęczę i zaznaczcie kolory przy podanych literkach.

2.Odpowiedzcie na pytanie - ile ludzi uratowało się po potopie ?

3. Uczestniczcie w nabożeństwach w Cerkwi

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]