Mój patron i moje imieniny

  Sława Iisusu Chrystu ! Sława wo wieki !

 Kochane Dzieci - z grup :Kokosy i Ananasy ! Drodzy Rodzice !

  Dzisiaj porozmawiamy o naszych patronach - czyli świętych , których imiona nosicie . Każdy chrześcijanin podczas Sakramentu Chrztu otrzymuje ,, imię " i tym samym dostaje się pod opiekę świętego , którego imię będzie nosił. Bardzo ważne jest , aby poznać swojego patrona , jego życie i drogę do Boga , którą odbył aby zostać świętym. Święci to ludzie , którzy pokochali Boga całym sercem i całą duszą . Wielu z nich oddało swoje życie za Chrystusa . Byli oni odważni i bogobojni , pokazywali ludziom jak należy czcić i kochać Boga . Bardzo kochali też ludzi , za których nieustannie się modlili będąc tu na ziemi .Po swojej śmierci wstąpili do Królestwa Niebiańskiego i tam zanoszą do Boga nasze modlitwy , są naszymi Niebiańskimi opiekunami . Bardzo ważne jest aby często wspominać swojego patrona i prosić o opiekę. Dzień naszych imienin , jest też dniem naszego patrona i powinniśmy wtedy pójść do Cerkwi , uczestniczyć w nabożeństwie i przystąpić do Świętego Pryczastia - Świętej Eucharystii.

Powtarzajcie słowa modlitwy do patrona :                                                                                                                       ,,Moli Boha o mnie Swiatyj Uhodnicze Bożyj ( chłopcy -imię)        Swiataja Uhodnice Bożyja ( dziewczynki)- imię ),               jako az usierdno k Tiebie pribiehaju ,     skoromu pomoszczniku i molitwienniku ( chłopcy),                                                 skoroj pomoszcznice i molitwiennice ( dziewczynki)        o o dusze mojej."

Zadania :

1. Poproście rodziców , aby opowiedzieli wam , o patronie , którego imię nosicie 

2. W załączonej karcie narysujcie jego portret

3. W dniu imienin uczestniczcie w nabożeństwie w cerkwi i przystępujcie do Pryczastia

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
patron

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]