Dzień Sportu

Dnia  06.04.2022r w grupie Mandarynki i Kokosy odbył się Dzień Sportu.

Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej ale też integrowanie się grup, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Dzieci uczestniczyły w sportowych konkurencjach o różnym stopniu trudności. Podczas  konkurowania panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i wzajemnego dopingu. Mimo zmęczenia każda z grup ukończyła z powodzeniem wszystkie konkurencje. Dzień Sportu dostarczył wszystkim wiele radości. Nasze Przedszkolaki wspaniale poradziły sobie we wszystkich konkurencjach sportowych. Wykazały się cierpliwością, starannością i zwinnością.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]