MUZEUM PRZYRODNICZE

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący podejścia człowieka do środowiska pojawił się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego bardzo ważnym problemem ludzkości u progu XXI wieku jest dbanie o środowisko i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem. W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Mali odkrywcy świata przyrody- według koncepcji Marii Montessori i Friedricha Froebla”. Na przedszkolnym holu zaaranżowano               MUZEM PRZYRODY, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne związane z otaczającą nas przyrodą.

Wiek przedszkolny jest okresem, kiedy dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego co je otacza, dlatego jest to najlepszy okres do realizowania tematyki przyrodniczej. Intensywnie rozwijające się fizycznie i umysłowo dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata. Chce badać, poznawać, odkrywać i poszukiwać. Do takich działań potrzebuje większej niż dom przestrzeni. Tę przestrzeń stwarza mu środowisko przyrodnicze, np. łąka, las, park, skwer. Przedszkole wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym dziecka organizuje  kontakt bezpośredni lub pośredni ze środowiskiem przyrodniczym.  

Realizując założenia innowacji „Mali odkrywcy świata przyrody” przyczynimy się do kształtowania postaw proekologicznych, poznania najbliższego otoczenia-środowiska. A kontakt z przyrodą pozwoli na bezpośrednie poznanie zjawisk, nauczy wielu pozytywnych cech: szacunku, troski, wrażliwości, cierpliwości, empatii, odpowiedzialności oraz umiejętnego wykorzystania wiedzy z zakresu przyrody i oddziaływania na nią.

Opracowała: autorka innowacji mgr Edyta Błaszczuk

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]