Symbole Wielkanocy - czwartek w Ananasach

Witamy Was w czwartkowy piękny dzień. 

Czy pamiętacie, jakie są symbole świąt Wielkiej Nocy?. Z czym Wam się kojarzą?

Oczywiście są to: jajka, kurczaki, zające i króliczki. 

Poproście opiekuna o przeczytanie wiersza.

Kokoszka

Autorem wiersza jest JAN BRZECHWA

Ślicz­ną ko­ko­szę miał Ta­de­uszek:
Zdo­bił ją mięk­ki, zło­ci­sty pu­szek,
Czu­bek i róż­ne ku­rze za­le­ty,
Lecz nie umia­ła li­czyć nie­ste­ty!
Jaj­ka zno­si­ła pięk­ne, aż miło,
Lecz nie wie­dzia­ła, ile ich było.
Sie­dem? Czte­ry? Dzie­więć? Dwa?
I kud-ku-da, i kud-ku-da,
I tak przez cały dzień w kur­ni­ku
Ni be, ni me, ni ku­ku­ry­ku!

W pu­chu ko­kosz­ki cie­płej i czu­łej
Z ja­jek kur­czę­ta wnet się wy­klu­ły.
Pa­trzy ko­kosz­ka - do­bry po­czą­tek,
Tyle dzie­cią­tek, tyle kur­czą­tek,
Drob­ne, drob­niut­kie, żół­te, żół­ciut­kie -
A jed­no­cze­śnie my­śli ze smut­kiem:
"Sie­dem? Czte­ry? Dzie­wieć? Dwa?
I kud-ku-da, i kud-ku-da?
Ach, ileż tego jest w kur­ni­ku?"
Ni be, ni me, ni ku­ku­ry­ku!

Krą­ży do­ko­ła bied­na ko­kosz­ka
I my­śli so­bie: "Dolo ma gorz­ka!
Wiem już, co zro­bię. Wej­dę na grzę­dę
I po ko­lei li­czyć je będę."
Mi­nął dzień je­den, dru­gi i trze­ci,
Sie­dzi ko­kosz­ka, li­czy swe dzie­ci.
Sie­dem, czte­ry, dzie­wieć, dwa...
I kud-ku-da, i kud-ku-da?
I tak przez cały dzień w kur­ni­ku:
Ni be, ni me, ni ku­ku­ry­ku!

Wtem do kur­ni­ka wszedł Ta­de­uszek,
Wszedł Ta­de­uszek, mały le­niu­szek.
Kie­dy zo­ba­czył bied­ną ko­kosz­kę,
"Mogę - po­wia­da - po­móc ci trosz­kę,
Prze­cież ra­chun­ki jesz­cze pa­mię­tam,
Za­raz po­li­czę two­je kur­czę­ta:
Sie­dem, czte­ry, dzie­wieć, dwa..."
I kud-ku-da, i kud-ku-da!
Ach, ileż tego jest w kur­ni­ku?
Ni be, ni me, ni ku­ku­ry­ku!

Czy kura i Tadeuszek potrafili liczyć? A Wy?

Zobacz obraz źródłowy

 

Zobacz obraz źródłowy

Zobacz obraz źródłowy

 

 

A czy w Waszym domu są symbole Wielkanocne? Zróbcie zdjęcia i wyślijcie na pocztę grupy a my je udostępnimy. Pochwalcie się Waszymi dekoracjami i pięknie malowanymi jajkami.

Całuski od Pań.

 

 

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]