''Easter'' - język angielski

Hello ,,Ananasy'' i ,,Kokosy''! Witam was we czwartek. Jak zawsze tego dnia tygodnia mamy język angielski.

Today we are talking about Easter. Dzisiaj tematem naszych zajęć będzie Wielkanoc.

 

 

1. Look at the picture and repeat the words.

Popatarzcie na ilustracje, poproście rodzica o przeczytanie podpisów i starajcie się zapamiętać wszystkie wielkanocne słówka.

 

2. Look at the photos and tell me:

Popatrzcie teraz jeszcze raz na obrazki i powiedzcie:

- What color are these things? Jakiego koloru one są? 

- How many pictures do you see? Ile obrazków widzicie? 

 

3. Easter rhyme.

Nauczymy się teraz rymowanki wielkanocnej o zajączkach. Listen:

One little, two little, three little bunnies.

Four little, five little, six little bunnies.

Seven little, eight little, nine little bunnies.

Ten little bunnies hopping up and down!

 

4. Ollie's Easter eggs story

Obejrzyjcie teraz krótką historyjkę o wielkanocnych jajkach:

 

 

5. Zadanie domowe

Wykonajcie teraz poniższe karty pracy.Good luck!

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]