"Majowa łąka"- tydzień w Mandarynkach

W ostatnim tygodniu Mandarynki rozmawiały o majowej łące. Oglądały teatrzyk stolikowy z darów Froebla na podstawie wiersza D. Gellner "Gąsienica-tajemnica". Teraz już doskonale wiedzą jak powstają motyle a słowa "kokon", "poczwarka" nie są już im obce. Poznały nazwy motyli, układały z darów Froebla majową łąkę i owady na niej żyjące. Dowiedziały się, że skrzydła motyla są takie same, doskonale zrozumiały pojęcie "os symetrii", dzięki darom Freobla. Na zajęciach plastycznych pracowały w zespolach według metody D. Dziamskiej (połącznie muzyki klasycznej i ruchu). Rozwijały umiejętności manualne podczas samodzielnego rysowania motyla pastelami. To była bardzo ciekawy tydzień!Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]