"Brzoskwinki" dbają o czystość

Miniony tydzień upłynął „Brzoskwinkom” pod hasłem „Dbamy o czystość”. Dzieci utrwalały pozytywne nawyki dbania o codzienną higienę ciała, wdrażając dzieci do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, pełniły dyżury w łazience oraz przy stolikach. „Brzoskwinki” doskonaliły  procesy  logicznego  myślenia podczas rozwiązywania zagadek o znanych przedmiotach służących do higieny a następnie rozpoznawały je za pomocą zmysłu dotyku. Rozwijając kompetencje matematyczne dzieci doskonaliły umiejętność spostrzegania, obserwowania, porównywania wielkości przedmiotów. Przedszkolaki rozwijały poczucie rytmu w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Swoje 4 urodziny obchodził Ignaś. Ignasiu raz jeszcze życzymy sto latJ Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]