"Świętujemy Freblujemy"- ogólnopolski projekt edukacyjny w Brzoskwinkach

Przez cały kwiecień Brzoskwinki brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Świętujemy Freblujemy”, w którym to dzieci wykonywały zabawy, które zostały opracowane zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Zabawa został uznana przez Fredricha Froebla za najdoskonalsze źródło dziecięcych doświadczeń. Freblowska wizja edukacji duży nacisk kładzie na aktywizowanie dzieci do samodzielnego doświadczania, manipulowania i wyciągania wniosków.

Dzieci doskonaliły sprawność w zakresie małej motoryki, doskonaliły spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijały kreatywność i pomysłowość, wyzwalały poczucie swojego sprawstwa i kształtowały kompetencje emocjonalno-społeczne.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]