Zajęcia dodatkowe

DBAJĄC O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ DZIECI,
PROPONUJEMY BEZPŁATNY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

Z powodu konieczności  przestrzegania reżimu sanitarnego  zajęcia organizowane  są  w grupach, w których pracują nauczyciele. 

 


KOŁO  WOKALNO- INSTRUMENTALNE
,,Brzoskwiniowe Nutki "

 

Koło wokalne z językiem angielskim | Szkoła Podstawowa nr 43 w ...

Podczas spotkań przedszkolaki maja okazję rozwijać umiejętność odbioru i przeżywania muzyki oraz doskonalić swoje muzyczne talenty. Jednym z celów zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki oraz wyposażenia ich w dodatkowe umiejętności takie jak: granie na instrumentach, tworzenie muzyki, odkrywanie dźwięków.


Prowadzenie: Edyta Błaszczuk

 Czwartek 12:00-12:30

 

 


KOŁO KULINARNE

,,Smakusie''

Zajęcia kulinarne to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym
i rozumieniu przez nie otaczającego go świata. Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.

 Prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Wtorek 12.00 - 12.30

 

 


KOŁO MATEMATYCZNE 

,,Matematyczni geniusze''

 

Zajęcia z koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu, są skierowane do uzdolnionych matematycznie dzieci. 
Na zajęciach wykorzystujemy elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i koncepcji F. Froebla w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.


Prowadzenie: Magdalena Mielech 

Wtorek 12:00 - 12:30

 


 

KOŁO POETYCKIE

"Fraszka"

 

Celem koła poetyckiego  jest umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie u dzieci gotowości do odbioru i rozumienia słowa oraz jego twórcze wykorzystanie przez dziecko, kształtowanie umiejętności współpracy (pracy w grupie), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości, a także pobudzenie ciekawości dziecka i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Prowadzenie: Monika Lulewicz
Wtorek 13.00 - 13.30


ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

 

Zabawy i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.


Prowadzenie: Katarzyna Walińska - wtorek 12:00 - 12:30

Anna Kuba - środa 12:00-12:30BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA

 

20141028_pasowanie_1

Z uwagi na utrzymanie ograniczonych kontaktów z osobami trzecimi, zawieszamy do odwołania wypożyczanie książek z przedszkolnej biblioteki

W naszym przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla dzieci i dorosłych. Przyszłym czytelnikom zaszczepiamy chęć do czytania; utwierdzamy w przekonaniu, że książka do źródło wiedzy i przyjemności. Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu.


Prowadzenie: Magdalena Łuckiewicz - Kołaczyk, Katarzyna WalińskaRELIGIA

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne.

RELIGIA KATOLICKA:

w grupach IV, V, VI i VII

Grupa IV - poniedziałek 9:00-9:00, wtorek 12:00-12:30

Grupa V - poniedziałek 9:30-10:00, wtorek 12:30-13:00

Grupa VI - poniedziałek 10:00-10:30, wtorek 13:00-13:30

Grupa VII - poniedziałek 10:30-11:00, wtorek 13:30-14:00

 

Prowadzenie: ks. Piotr Puchalski


RELIGIA PRAWOSŁAWNA:

w grupach IV, V, VI i VII

poniedziałek 11:00-11:30

wtorek 10:00-10:30

 

Prowadzenie:  ks. Adam Stefanowicz

 


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna w przedszkolu ukierunkowana jest na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych dzieci i ich właściwej koordynacji. Celem zajęć jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.


Prowadzenie: Agnieszka Maciorowska

Wtorek 12.00 - 12.30JĘZYK ANGIELSKI

 

Nauka języka angielskiego w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli, wyd. MACMILLAN POLSKA -M. Appel, J. Zarańska,
E. Piotrowska - w zakresie podstaw dla początkujących dzieci.
Zajęcia w formie gier i zabaw językowych będą realizowane w poszczególnych grupach wiekowych:

Gr. I ''Cytrynki" - czwartek 9:00 - 9:15, Gr. II "Brzoskwinki" - czwartek 9:15 - 9:30, III "Limonki" - czwartek 9:30 - 9:45,   IV ''Mandarynki" - czwartek 9:45- 10:15, VII ''Kokosy"- środa 12:30 - 13:00 - prowadzenie: Magdalena Mielech

 


Gr. V "Poziomki" - czwartek 9:00 - 9:30, Gr. VI " Ananasy" - 9:30 - 10:00 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

 


KOŁO BADAWCZE

,,Pod okiem ciekawskiego badacza''

 

 

Głównym celem zajęć „Koła badawczego” jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Udział
w spotkaniach „Koła badawczego” z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dzieci, pozwoli również na aktywne poznanie świata zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami,
a przede wszystkim będzie znakomitą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

 

Prowadzenie: Magdalena Łuckiewicz - Kołaczyk

Wtorek 13:00 - 13:30


KOŁO RYTMICZNE

,,Rytmika w podskokach''

 

Podczas zajęć z rytmiki realizowane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe (wpierające rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny), takie jak: taniec, śpiew, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, czy improwizacja. Zajęcia te wspomagają pamięć, koncentrację, zachęcają do aktywności ruchowej, a także mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną dziecka.

Prowadzenie: Paulina Karpowicz

Środa 15:00 - 15:20

 


KOŁO LOGOPEDYCZNE

 

Głównym celem "koła logopedycznego" jest usprawnienie narządów artykulacyjnych. Podczas zajęć będą realizowane ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne oraz ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy i fonetyczny.

 

 

Prowadzenie: Paulina Mażewska

Środa 12:00 - 12:30

 


KOŁO PLASTYCZNE

Głównym celem zajęć „koła plastycznego” jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność plastyczną. Mali artyści mają możliwość poznania ciekawych technik i metod pracy oraz korzystania z atrakcyjnych materiałów i narzędzi. Udział w zajęciach z pewnością przyczyni się do rozwoju wyobraźni, wrażliwości, spontaniczności i twórczego myślenia, a przede wszystkim będzie wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

Prowadzenie: Iwona Romanowska

Środa 15:00 - 15:20


KOŁO GRAFOMOTORYCZNE

"Sprawne rączki mamy"

Ćwiczenia rozmachowe, manualne, manipulacyjne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o niskiej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Celem ćwiczeń jest poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach  wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki, rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi.

Prowadzenie: Paulina Jabłońska

Wtorek 12:30 - 13:00

 

 


OFERTA PŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH:


PAARO - ZUMBA
 

Prowadzenie: Adrianna Kawecka

tel. 503 010 243

środa 

 13.00- 13.30 - Gr. IV Mandarynki i Gr. VII Kokosy

13.30- 14.00- Gr. V Poziomki i Gr. VI Ananasy

14.00 - 14.30- gr. I Cytrynki, Gr. II Brzoskwinki, Gr. III Limonki

sala wielofunkcyjna

 

"MAŁE SMOKI"
ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE

Prowadzenie: Karol Krzysztofiec

tel. 794 492 172

piątek

13.00 - 13.30 - Gr. V Poziomki, Gr. VI Ananasy, Gr.VII Kokosy

13.30 - 14.00 - Gr. IV Mandarynki, Gr. VII Kokosy

biblioteka

 

PRZEDSZKOLIADA
SPORTOWE DZIECIAKI

 

Prowadzenie:  Patryk Przemielewski

tel. 662391340

Poniedziałek

12.30- 13.00- Gr. IV Mandarynki

13.00- 13.30- Gr. V Poziomki

13.30- 14.00- Gr. IV Mandarynki, Gr.V Poziomki

Prowadzenie: Maciej Leśniewski

tel. 509 364 803

Czwartek

12.30-13.00- Gr. VII Kokosy

13.00-13.30 - Gr. VI Ananasy

14.30- 15.00 - Gr. III Limonki

15.00- 15.30 - Gr. I cytrynki, Gr. II Brzoskwinki

sala wielofunkcyjna

 

 

SPORT DANCE KIDS

Prowadzenie: Renata Kuzyka

tel. 607 567 893

czwartek

12.00- 12.30

biblioteka

 

 

"ABC" - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "

Prowadzenie: 

Zuzanna Kosior

tel. 608874456

piątek

12.00- 12.45

biblioteka

 

,,PROSTO I ZDROWO"- PROFILAKTYKA / ZDROWY KRĘGOSŁUP

I RELAKSACJA

 

Prowadzenie: Anna Kazimieruk

tel.729775282

środa

14.45- 15.15

biblioteka

 

 

SZACHY ,, DWIE WIEŻE"

 

Prowadzenie: Emilia Kochańska

tel. 531653642

piątek

14.00- 14.30- Gr. VII Kokosy

14.45- 15.15 - Gr. IV Mandarynki, GR. V Poziomki, Gr. VI Ananasy

biblioteka

 

FITNESS DLA DOROSŁYCH

Prowadzenie: Anna Krasowska

tel. 692451745

środa

17.00- 18.00

sala wielofunkcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]