Zajęcia dodatkowe

DBAJĄC O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ DZIECI,
PROPONUJEMY BEZPŁATNY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 


 

KOŁO KULINARNE

''Smakusie''

Zajęcia kulinarne to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym
i rozumieniu przez nie otaczającego go świata. Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.

 Prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Wtorek 12.00 - 12.30 (co 2 tygodnie)

 

 


KOŁO MATEMATYCZNE 

''Matematyczni geniusze''

Zajęcia z koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu, są skierowane do uzdolnionych matematycznie dzieci. 
Na zajęciach wykorzystujemy elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i koncepcji F. Froebla w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.


Prowadzenie: Magdalena Mielech 

Czwartek 12:00 - 12:30 (Co 2 tygodnie)

 


KOŁO literacko-plastyczne

"Malowana Fraszka"

 

Celem koła jest umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie u dzieci gotowości do odbioru i rozumienia słowa oraz jego twórcze wykorzystanie podczas aktywności plastycznych, kształtowanie umiejętności współpracy (pracy w grupie), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości, a także pobudzenie ciekawości dziecka i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.
Podczas zajęć realizowany jest ogólnopolski projekt "Ratownicy czytelnictwa"

Prowadzenie:

Iwona Romanowska i Monika Lulewicz 
Wtorek 13:00 - 13:30 (co 2 tygodnie)

 

 


 

KOŁO FOTOGRAFICZNE

''Przyroda oczami dziecka''

 

Koło fotograficzne  kierowane jest do dzieci 6 letnich. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.

Priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach będzie pokazanie dzieciom innego spojrzenia na otaczający świat, odbierania go jako coś ciekawego, pięknego i bardzo ważnego. Podczas zajęć dzieci będą rozwijać aktywność poznawczą, badawczą i twórczą.

Aparat fotograficzny jest narzędziem, które pozwoli dzieciom obserwować swoje otoczenie bardziej wnikliwie, pozwoli zatrzymać się, skupić uwagę i zastanowić się nad fotografowanym obiektem.

Efekty pracy koła fotograficznego wraz z opisem będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola           grupy VIII Arbuzy. 

 

Zajęcia odbywają się w grupie VIII

Prowadzenie: Edyta Błaszczuk


 

KOŁO SPORTOWE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

''Poznaj swoje zmysły''

 

Człowiek uczy się poprzez wykorzystanie zmysłów. Są nimi nie tylko wzrok, słuch, węch, smak, czy dotyk a również propriocepcja, czyli orientacja w schemacie własnego ciała, oraz równowaga. 

Proponowane zajęcia “Poznaj swoje zmysły”  mają za zadanie zapewnić dzieciom właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymulować percepcję wzrokową i słuchową, rozwijać umiejętności motoryczne, wspomagać rozwój mowy a także rozwijać zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. A wszystko to poprzez ruch i dobrą zabawę! :)

 

Prowadzenie: Agnieszka Lubicz-Sienicka

 


BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla dzieci i dorosłych. Przyszłym czytelnikom zaszczepiamy chęć do czytania; utwierdzamy w przekonaniu, że książka do źródło wiedzy i przyjemności. Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu.

 

Prowadzenie: Irena Puczko, Magdalena Łuckiewicz -Kołaczyk


RELIGIA

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne.

 

RELIGIA KATOLICKA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII

Grupa IV i grupa V- poniedziałek 9:30-10:00, piątek 9:30-10:00

Grupa VI - poniedziałek 10:00-10:30, piątek 10:00-10:30

Grupa VII - poniedziałek 10:30-11:00, piątek 10:30-11:00,

Grupa VIII - poniedziałek 11:00 - 11:30, piątek 11:00 - 11:30

 

Prowadzenie: ks. Piotr Puchalski


RELIGIA PRAWOSŁAWNA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII:

poniedziałek 09:00-09:30

wtorek 12:00-12:30

 

Prowadzenie:  Anna Charkiewicz

 TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Terapia pedagogiczna w przedszkolu ukierunkowana jest na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych dzieci i ich właściwej koordynacji. Celem zajęć jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.


Prowadzenie: Agnieszka Maciorowska

Poniedziałek: 12.00 - 13.15

Wtorek:  10.45 - 11.30

 JĘZYK ANGIELSKI

 

Nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego ''The four seasons'' autorstwa Magdaleny Mielech i Pauliny Jabłońskiej.
Zajęcia w formie gier i zabaw językowych będą realizowane w poszczególnych grupach wiekowych:


Gr. I ''Cytrynki" - czwartek 9:00 - 9:15 - prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. II "Brzoskwinki" - czwartek 9:00 - 9:15 prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. III "Limonki" - czwartek 9:15 - 9:30 - prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. IV ''Mandarynki" - czwartek 9:00- 09:30 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. V ''Poziomki'' - środa 9:30 - 10:00 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VI ''Ananasy'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. VII ''Kokosy'' - czwartek 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VIII ''Arbuzy'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Magdalena Mielech

 

 

 


KOŁO BADAWCZE

,,Pod okiem ciekawskiego badacza"

 

Głównym celem zajęć „Koła badawczego” jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Udział
w spotkaniach „Koła badawczego” z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dzieci, pozwoli również na aktywne poznanie świata zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami,
a przede wszystkim będzie znakomitą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

 

Prowadzenie: Agnieszka Niemyjska

poniedziałek 12.00-12.30 (co dwa tygodnie)RYTMIKA

Podczas zajęć z rytmiki realizowane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe (wpierające rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny), takie jak: taniec, śpiew, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, czy improwizacja. Zajęcia te wspomagają pamięć, koncentrację, zachęcają do aktywności ruchowej, a także mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną dziecka.

Prowadzenie: Ewelina Janik

Zajęcia prowadzone w grupie I, II, III

 

 


KOŁO LOGOPEDYCZNE

Głównym celem "koła logopedycznego" jest usprawnienie narządów artykulacyjnych. Podczas zajęć będą realizowane ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne oraz ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy i fonetyczny.

Zajęcia będą się odbywać w grupie III

Prowadzenie: Paulina Mażewska

 

 


KOŁO PLASTYCZNE

Głównym celem zajęć „koła plastycznego” jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność plastyczną. Mali artyści mają możliwość poznania ciekawych technik i metod pracy oraz korzystania z atrakcyjnych materiałów i narzędzi. Udział w zajęciach z pewnością przyczyni się do rozwoju wyobraźni, wrażliwości, spontaniczności i twórczego myślenia, a przede wszystkim będzie wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

Prowadzenie: Klaudia Zajkowska

Wtorek 13.00 - 13.30 (co 2 tygodnie)

 


KOŁO GRAFOMOTORYCZNE

"Sprawne rączki mamy"

Ćwiczenia rozmachowe, manualne, manipulacyjne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o niskiej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Celem ćwiczeń jest poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach  wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki, rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi.

Prowadzenie: Paulina Jabłońska

Czwartek: 12.30-13.00 (co dwa tygodnie )

 


OFERTA PŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH:


PAARO - ZUMBA
 

Prowadzenie: Sylwia Świsłocka

tel. 602 100 618

Kinga Jurgielewicz

tel. 511 797 500

 

Piątek 13:00 - 13:30 - Gr. VI, VII, VIII

Piątek 13:30 - 14:00 - Gr. IV, V

Piątek 14:00 - 14:30 - GR. I, II, III

sala wielofunkcyjna

 

"MAŁE SMOKI"
ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE

 

Prowadzenie: Karol Krzysztofiec

tel. 794 492 172

Środa 12:15 - 12:45 

12:45 - 13:15

biblioteka

 

PRZEDSZKOLIADA
SPORTOWE DZIECIAKI

 

  Tomasz Koniczek

tel. 889 028 282

Prowadzenie: Patryk Przemielewski

tel. 662 391 340

Poniedziałek

12:30 - 13:00 - Gr. VI

13:00 - 13:30 - Gr. V

13:30 - 14:00 - Gr. VIII

 

Czwartek

13:00 - 13:30 - Gr. VII

13:30 - 14:00 - Gr. IV

14:00 - 14:30 - Gr. III

14:45 - 15: 15 - Gr. I, II

sala wielofunkcyjna

 

 

SPORT DANCE KIDS

Prowadzenie: Renata Kuzyka

tel. 607 567 893

Czwartek 12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

biblioteka

 

 

"ABC" - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "

Prowadzenie: 

Katarzyna Łapińska 

tel. 503 947 261

Aleksandra

510 047 737

Poniedziałek 13:50 - 14:35

 

biblioteka

 

 

"EDU DANGO" - JĘZYK ANGIELSKI NA SPORTOWO

Kamil Wójcik

Zespół Edu Dango tel. 728 252 285

 

Wtorek 

13:00 - 13:30 - Gr. VIII, VII

13:30 - 14:00 - Gr. IV, V

14:00 - 14:30 - Gr. III, II, I

 

sala wielofunkcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]