Zajęcia dodatkowe

DBAJĄC O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ DZIECI,
PROPONUJEMY BEZPŁATNY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 


KOŁO USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ

''Zdolne rączki'' 

Celem koła jest przygotowanie dzieci do nauki pisania. Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o obniżonej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Ćwiczenia grafomotoryczne spełniają rolę stymulującą i usprawniającą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe i utrwalają właściwe, konieczne podczas pisania i rysowania.

 

prowadzenie: Magdalena Mielech, Agnieszka Lubicz - Sienicka

czwartek 11:45 - 12:15

zajęcia prowadzone w grupie VI ,,Ananasy''

 


 ZABAWY RUCHOWE Z ELEMETAMI

GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Potrzeba ruchu u  dziecka w wieku przedszkolnym to bardzo ważny aspekt jego rozwoju. Zabawy i ćwiczenia połączone z elementami gimnastyki korekcyjnej mają na celu wyzwolić w dziecku energię, stymulować jego rozwój oraz doskonalić ogólną sprawność fizyczną. Pomogą wyzwolić nadmiar energii (albo wyciszyć), uczą rywalizacji i dyscypliny. 

 

Prowadzenie: Katarzyna Walińska

poniedziałek 12:00 - 12:30 (co dwa tygodnie)

 


KOŁO literacko-plastyczne

"Malowana Fraszka"

 

Celem koła jest umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie u dzieci gotowości do odbioru i rozumienia słowa oraz jego twórcze wykorzystanie podczas aktywności plastycznych, kształtowanie umiejętności współpracy (pracy w grupie), wzmacnianie wiary we własne umiejętności i możliwości, a także pobudzenie ciekawości dziecka i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Prowadzenie:

Iwona Romanowska i Monika Lulewicz 
Poniedziałek 13:00 - 13:30 (co 2 tygodnie)


BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLNA

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla dzieci i dorosłych. Przyszłym czytelnikom zaszczepiamy chęć do czytania; utwierdzamy w przekonaniu, że książka do źródło wiedzy i przyjemności. Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu.

 

Prowadzenie: Ewelina Janik, Magdalena Łuckiewicz- Kołaczyk

środa:  15:30 - 16:30

 


RELIGIA

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne.

 

RELIGIA KATOLICKA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII

Grupa IV - poniedziałek  w godz. 9.00- 9.30, piątek 12:00 - 12:30

Grupa V- poniedziałek w godz.  9:30-10:00, piątek 12:30 - 13:00

Grupa VI - poniedziałek w godz. 10:00-10:30, piątek 13:00 - 13:30

Grupa VII - poniedziałek w godz.  10:30-11:00, piątek 13:30 - 14:00

Grupa VIII - poniedziałek w godz.  11:00 - 11:30, piątek 14:00 - 14:30

Prowadzenie: ks. Piotr Puchalski

 


RELIGIA PRAWOSŁAWNA:

w grupach IV, V, VI, VII, VIII:

poniedziałek 09:00-09:30

wtorek 12:00-12:30

Prowadzenie:  Anna Charkiewicz

 TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Terapia pedagogiczna w przedszkolu ukierunkowana jest na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych dzieci i ich właściwej koordynacji. Celem zajęć jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.


Prowadzenie: Agnieszka Maciorowska

Wtorek: 12.00 - 14.30

Czwartek:  10.00 - 11.30

 JĘZYK ANGIELSKI

 

Nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego ''The four seasons'' autorstwa Magdaleny Mielech i Pauliny Jabłońskiej.
Zajęcia w formie gier i zabaw językowych będą realizowane w poszczególnych grupach wiekowych:


Gr. I ''Cytrynki" - środa 9:00- 9:15 - prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. II "Brzoskwinki" - środa 9:15- 9:30- prowadzenie: Julia Niedźwiecka

Gr. III "Limonki" - środa  9:00 - 9:15 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. IV ''Mandarynki" - środa 9:15- 09:45 - prowadzenie: Paulina Jabłońska

Gr. V ''Poziomki'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VI ''Ananasy'' - środa 9:30 - 10:00 - prowadzenie: Magdalena Mielech

Gr. VII ''Kokosy'' - środa 9:30 - 10:00 - prowadzenie: Klaudia Zajkowska

Gr. VIII ''Arbuzy'' - środa 9:00 - 9:30 - prowadzenie: Klaudia Zajkowska

 

 


KOŁO RYTMICZNE

''RYTMIKA W PODSKOKACH''

Podczas zajęć z rytmiki realizowane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe (wpierające rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny), takie jak: taniec, śpiew, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, czy improwizacja. Zajęcia te wspomagają pamięć, koncentrację, zachęcają do aktywności ruchowej, a także mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną dziecka.

Prowadzenie: Ewelina Janik

Zajęcia prowadzone w grupie I, II, III

gr. I ''Cytrynki'' - poniedziałek 10:00 - 10:30

gr. II ''Brzoskwinki'' - poniedziałek 10:20 - 10:40

gr. III ''Limonki'' - poniedziałek 10:40 - 11:00

 


KOŁO PLASTYCZNE

Głównym celem zajęć „koła plastycznego” jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność plastyczną. Mali artyści mają możliwość poznania ciekawych technik i metod pracy oraz korzystania z atrakcyjnych materiałów i narzędzi. Udział w zajęciach z pewnością przyczyni się do rozwoju wyobraźni, wrażliwości, spontaniczności i twórczego myślenia, a przede wszystkim będzie wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i wiary we własne możliwości.

Prowadzenie: Klaudia Zajkowska i Monika Popławska

Środa 12.00 - 12.30 (co 2 tygodnie) - Zajkowska Klaudia

Środa 11:45 - 12:15 (co 2 tygodnie) - Monika Popławska

 


KOŁO FREBLOWSKIE 

Założeniem koła jest podkreślenie roli zabawy i  stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz
nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, rozwijanie kompetencji kluczowych
jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.
Podczas zajęć z koła dzieci będą korzystały z darów Froebla, darów natury, oglądały teatrzyki stolikowe lub "Teatr Cieni". 

 

 

Prowadzenie: Paulina Jabłońska

Wtorek 14.45. - 15.15 (co 2 tygodnie) - grupa "Limonki"


,,RAZEM SIĘ BAWIMY BARDZO SIĘ LUBIMY"

Zajęcia bazujące na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

 

Ruch Rozwijający to nie zestaw ćwiczeń - to proces komunikacji międzyludzkiej. Można powiedzieć, że jest to pomoc w odpowiedzi na podstawowe pytania: Kim jestem!, Jacy są inni ludzie?, Jak żyć z innymi ludźmi?, Jak zadbać o swoje miejsce w przestrzeni?, Jak poznać granice swojej przestrzeni osobistej i jak jej bronić? Ruch Rozwijający jest metodą, która poprzez różnorodne propozycje aktywności ruchowych w kontakcie z innymi ludźmi na celu ma budowanie: świadomości ciała, świadomości przestrzeni, świadomości relacji.

Celem zajęć jest budowanie świadomości ciała oraz wykształcenie pozytywnych relacji międzyludzkich.

 

Prowadzenie: Julia Niedźwiecka i Agnieszka Niemyjska

Czwartek 12.00-12.30 - wybrane dzieci z grup IV, V, VI, VII i VIII


OFERTA PŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH:


PAARO - ZUMBA
 

Prowadzenie: Sylwia Świsłocka

tel. 602 100 618

Kinga Jurgielewicz

tel. 511 797 500

 

Piątek 12:40 - 13:10 - Gr. V, VI, VII

Piątek 13:20 - 13:50 - Gr. IV, VIII

Piątek 14:00 - 14:30 - GR.  III

Piątek 14:40 - 15:10 - Gr. I,II

sala wielofunkcyjna


"MAŁE SMOKI"
ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE

 

Prowadzenie: Karol Krzysztofiec

tel. 794 492 172

Środa 12:00 - 12:30

 

biblioteka


PRZEDSZKOLIADA
SPORTOWE DZIECIAKI

 

  Tomasz Koniczek

tel. 889 028 282

Prowadzenie: Patryk Przemielewski

tel. 662 391 340

Poniedziałek

12:30 - 13:00 - Gr. VI

13:00 - 13:30 - Gr.IV

13:30 - 14:00 - Gr. VIII

14:00- 14:30 - Gr. III

 

Czwartek

13:00 - 13:30 - Gr. V

13:30 - 14:00 - Gr. VII

14:00 - 14:30 - Gr. I, Gr.II

 

sala wielofunkcyjna


 

SPORT DANCE KIDS

Prowadzenie: Renata Kuzyka

tel. 607 567 893

Czwartek

12:30 - 13:00

biblioteka

 


"ABC" - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "

Prowadzenie: 

Katarzyna Łapińska 

tel. 503 947 261

Aleksandra

510 047 737

Poniedziałek 13:50 - 14:35

 

biblioteka

 


"EDU DANGO" - JĘZYK ANGIELSKI NA SPORTOWO

Kamil Wójcik tel. 506790054

Zespół Edu Dango tel. 728 252 285

Emilia Kalinowska tel. 601903581

 

Wtorek 

13:00 - 13:30 - Gr. VII, VIII

13:30 - 14:00 - Gr. IV, V

14:00 - 14:30 - Gr. I, II, III

 

sala wielofunkcyjna

 


''ORŁY BIAŁYSTOK''

 ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ

 ŚRODA- 13:30- 14:00

Grzegorz Tomkiewicz- tel. 500 099 675

sala wielofunkcyjna

 


SZACHY

 

ŚRODA- 13:30- 14:30

Emilia Kochańska - tel. 531 653 642

biblioteka

 


KINDER COACH

Dziecięcy Trener

środa - 15:00 - 15:30

sala wielofunkcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]