Nasza współpraca
 

PLAN PRACY ZESPOŁU DS.  PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

<<< więcej - Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

Współpraca  z rodzicami i  środowiskiem lokalnym w roku szkolnym  2018/2019

 

Zakres współpracy

 

Policja

Udział dzieci w zajęciach o charakterze edukacyjnym m.in.  nt. „Bezpieczeństwa na ulicy”  (1.10.18r.)

 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9

Odwiedziny pensjonariuszy w PS 81,,Brzoskwiniowy Raj” z okazji Patriotycznego Śpiewania;

Wykonanie własnoręcznie wykonanych przez dzieci pocztówek z okazji „Święta Życzliwości” i z okazji Dnia Babci i Dziadka i  przesłanie seniorom;

Wykonanie laurek i talizmanów szczęścia z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych”;

Wręczenie dużego serca z wierszem ułożonym przez dzieci i nauczycieli z okazji: „Ogólnopolskiego Dnia Seniora”;

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Przeprowadzenie badań logopedycznych i prognostycznych,

warsztaty ,,Szkoła dla Rodziców”,

 opinie nauczycieli na temat rozwoju dzieci .

 

Straż Miejska w Białymstoku

Udział dzieci w prelekcjach funkcjonariusza, m.in. na temat segregacji odpadów

 

Przedszkole Samorządowe Nr 25 oraz Niepubliczne Przedszkole „Jeżykowe”

Udział dzieci w uroczystości „Patriotyczne Śpiewanie- Dzieci Dzieciom”

 

Sklep „Lewiatan”

Przeprowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym (zdrowe odżywianie)

 

Stowarzyszenie „ProPatria-Lokalni Patrioci”

Przygotowanie i wysłanie kombatantom pocztówek wykonanych przez dzieci;

Otrzymanie pisemnego podziękowania za aktywny udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Serce za odwagę”

 

Przedszkola na terenie Miasta Białegostoku i całego kraju

Udział dzieci w przeglądach, konkursach, wymiany doświadczeń między nauczycielami;

 

 

Regularna współpraca z rodzicami i dziadkami

m.in. przeprowadzenie zebrania grupowego, zajęcia literackie, literacko-muzyczne z rodzicami i seniorami, udział rodziców i seniorów w Patriotycznym Śpiewaniu, jasełkach, regularne konsultacje, codzienne rozmowy, cykl spotkań z dziadkami w ramach innowacji ,,Potrzebujemy siebie nawzajem” i programu ,,Razem weselej.”

 

Zajęcia otwarte

Udział seniorów i rodziców  w zajęciach otwartych w poszczególnych grupach wiekowych

 

Białostockie Hospicjum dla Dzieci

„Pomóż i Ty” - akcja charytatywna skierowana do rodziców, dziadków, dzieci oraz wszystkich pracowników przedszkola, której celem była zbiórka artykułów higienicznych dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”.

 

Rodzinny Dom Dziecka „Świętej Rodziny z Nazaretu” w Białymstoku

„Pomagam, bo lubię!” – zbiórka używanej odzieży dla podopiecznych - 05.11. – 15.11.2018r.;

 

Nadleśnictwo Dojlidy

Udział dzieci w zajęciach o charakterze edukacyjnym.

 

Kino Forum

Wyjazd dzieci na spektakl pt. „Różnorodność kultur”.

 

Stowarzyszenie„Nasze Dojlidy”

Zorganizowanie w II półroczu -  IX edycji miejskiego konkursu plastycznego pt.: „Nasz czysty Białystok” pod hasłem „Moja rodzina i ja o Białystok czysty dba” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Zamieszczenie artykułu opublikowanego w 1 numerze ,,Nasze Dojlidy” – nieregularnik Stowarzyszenia Nasze Dojlidy –Nr 1 (13) 2018 ,,Przedszkolaki sprzątają okolicę przedszkola”.

 

Fundacja Wiewiórki Julii

 

zorganizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej i profilaktyki stomatologicznej – zajęcia zaplanowane na 22.03.2019 r. oraz 11.04.2019 r.

 

Polskie Radio Dzieciom (Warszawa)

Wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji pt. „Rysujemy dla Marysi” (wykonanie przez dzieci książeczki z obrazkami dla chorej dziewczynki)

 

Grupa ratowniczo – medyczna „Medicus” w Kobyłce

Zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy  z ratownikiem medycznym pt. „Szpital Pluszaka.”

 

Fundacja „Nasza Ziemia”

Udział w międzynarodowej akcji pt. „Sprzątanie Świata – Polska 2018” pod hasłem „Akcja – Segregacja”

 

Policealna Szkoła Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Realizacja zajęć profilaktycznych ,,Higiena jamy ustnej” – poznanie zawodu higienistki stomatologicznej

 

Akcent ,,ZOO” Białystok

Zbiórka żołędzi dla zwierząt przebywających w ZOO

 

Dom Spokojnej Starości Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku

Obchody Europejskiego Dnia Seniora – wykonanie przez dzieci i wręczenie pocztówek podopiecznym z okazji ich święta.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 52 w Białymstoku

Zapraszanie absolwentów przedszkola do udziału w zajęciach literackich z cyklu „W krainie bajek”.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Allegro” w Białymstoku

Pisanie informacji o dziecku na prośbę PPP „Allegro” w Białymstoku;

 

Straż Pożarna

Udział dzieci w próbnej ewakuacji;

 Oglądanie wozu strażackiego (11.10.18r,).

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania niepodległości (wypuszczanie balonów, odśpiewanie hymnu narodowego) w ramach akcji „Bicie rekordu dla Niepodległej”).

 

Straż Pożarna „Ognik”

 Zorganizowanie wycieczki do jednostki Straży Pożarnej „Ognik”; udział dzieci w zajęciach edukacyjnych.

 

 

 

 

 


góra strony