Ubezpieczenie dzieci

 

OFERTA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
UBEZPIECZENIE NNW DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI 52 zŁ (IV WARIANT)
DOKŁADNE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W LINKU PONIŻEJ:
  

link>>>Ubezpieczenie NAU IX.22.pdf

link>>>Ubezpieczenie NAU wrzesien 2022.pdf

Szanowni Rodzice Przedszkola Samorządowego Nr 81"Brzoskwiniowy Raj"
przedstawiamy Państwu naszą ofertę na nowy rok szkolny 2022/2023

Dodatkowo istnieje możliwość  bezpłatnego objęcia ochroną ubezpieczeniową dzieci z najuboższych rodzin
 (nawet do 15% wszystkich ubezpieczonych dzieci). 

Wybierając ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży w NAU, dzieci będą pod ochroną 24/7 zarówno w placówce, jak i poza nią
Ochrona obowiązuje, również w wakacje i na całym świecie.

 Tak samo jak w poprzednich latach świadczenia są dopasowane do potrzeb dzieci na każdym etapie edukacji.

 

W sytuacji zgłoszenia szkody można to zrobić  na kilka sposobów:

  • On-line : www.nau.pl/szkody
  • E-mail: szkody.nnw@nau.pl
  • Telefon: (22) 584 10 00, fax ( 22) 350 73 16
  • List : Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/ 33. 00- 379 Warszawa

Aby zgłosić szkodę niezbędne jest podanie kilku istotnych informacji tj.:

  • danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszającego szkodę
  • numeru polisy
  • opisu okoliczności powstania szkody
  • dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków lub faktur związanych z powypadkowym leczeniem.

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]