Ubezpieczenie dzieci

 

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 48 zł

(wariant I ubezpieczenie NAU) i jest dobrowolne

Ubezpieczenie NAU 2023-2024.pdf

 

Dodatkowo istnieje możliwość  bezpłatnego objęcia ochroną ubezpieczeniową dzieci z najuboższych rodzin
 (nawet do 15% wszystkich ubezpieczonych dzieci). 

Wybierając ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży w NAU, dzieci będą pod ochroną 24/7 zarówno w placówce, jak i poza nią
Ochrona obowiązuje, również w wakacje i na całym świecie.

 Tak samo jak w poprzednich latach świadczenia są dopasowane do potrzeb dzieci na każdym etapie edukacji.

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA

Link do ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży rok szkolny 2023/24

Teraz wystarczy kliknąć na link i wszystko jasne:

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU85

 


W sytuacji zgłoszenia szkody można to zrobić  na kilka sposobów:

  • On-line : www.nau.pl/szkody
  • E-mail: szkody.nnw@nau.pl
  • Telefon: (22) 584 10 00, fax ( 22) 350 73 16
  • List : Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/ 33. 00- 379 Warszawa

Aby zgłosić szkodę niezbędne jest podanie kilku istotnych informacji tj.:

  • danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszającego szkodę
  • numeru polisy
  • opisu okoliczności powstania szkody
  • dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków lub faktur związanych z powypadkowym leczeniem.

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]