RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 7.30 - 12.30

W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w lipcu :)

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – grupa dzieci młodszych 3-4- letnich
gr. I ,, Cytrynki", ,, gr.II ,, Brzoskwinki", gr.III ,, Limonki"

 

I część – PORANNA

Godziny

Zajęcia

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne. Zabawy integrujące grupę. Zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym.

8.15- 8.30

Zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30- 9.00

Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

II część – GŁÓWNA

Godziny

Zajęcia

9.00- 9.30

Zajęcia kierowane z całą grupą zgodnie z tematyką, w oparciu o podstawę programową. Zintegrowana działalność edukacyjna: aktywność językowa, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, muzyczna, ruchowo- zdrowotna, plastyczno- techniczna. Zabawy stymulujące rozwój dzieci.

9.30.- 10.00

Przekąska owocowo- warzywna.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem.

10.00- 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych gry i zabawy w sali.

11.00- 11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Czynności porządkowe.

11.30- 12.00

Obiad-celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( widelcem, łyżką) Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

III część – POOBIEDNIA

 

Godziny

Zajęcia

12.00 – 14.00

Zabiegi opiekuńcze,higieniczne,czynności samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku poobiedniego. Leżakowanie- odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14.00- 14.30

Przygotowanie do podwieczorku- czynności  porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14.30- 15.00

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

15.00- 17.00

Zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy swobodne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

 

                                                

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – grupa dzieci starszych 5-6- letnich- gr. IV,, Mandarynki",
gr.V,, Poziomki", gr.VI ,, Ananasy", gr. VII,, Kokosy", gr.VIII,,Arbuzy"

I część – PORANNA

 

Godziny

Zajęcia

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne. Zabawy integrujące grupę. Zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym.

8.15- 8.30

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30- 9.00

Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

II część – GŁÓWNA

 

Godziny

Zajęcia

9.00- 10.00

Zajęcia kierowane z całą grupą zgodnie z tematyką, w oparciu o podstawę programową. Zintegrowana działalność edukacyjna: aktywność językowa, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, muzyczna, ruchowo- zdrowotna, plastyczno- techniczna.

10.00- 10.15

Przekąska owocowo- warzywna.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem.

10.15- 11.15

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące i badawcze – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych gry i zabawy w sali.

11.15- 11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

11.30- 12.00

Obiad- celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

III część – POOBIEDNIA

 

Godziny

Zajęcia

12.00 – 14.00

Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.00- 14.30

Przygotowanie do podwieczorku- czynności  porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14.30- 15.00

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

15.00- 17.00

Zabawy swobodne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

  

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]