RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 7.30 - 12.30.

W roku szkolnym 2022/2023 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w sierpniu.


Ramowy rozkład dnia - grupa I, II, III

6.30-8.15 


Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne dzieci w dowolnie wybranych obszarach aktywności, w kącikach zainteresowań, ćwiczenia oddechowe, słuchowe i manualne, gry i zabawy usprawniające myślenie i mowę dziecka, zabawy integracyjne.

8.15 - 8.30

Zabawy ruchowe przy muzyce.

8.30 - 9.00

Przygotowanie do śniadania, ćwiczenia samoobsługowo- higieniczne w łazience, śniadanie.

9.00 - 9.30


Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia edukacyjno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, muzyczne.

9:30- 11:15

Pobyt na świeżym powietrzu: Spacer, zabawy swobodne i zorganizowane, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:15-11:30

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych, czynności samoobsługowe.

11:30-12:00

Obiad.

12:00-14:00

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek.

14:00-14:30

Przygotowanie do podwieczorku.Czynności higieniczno- samoobsługowe.

14:30-15.00

15.00-17.00


Podwieczorek.

Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.Ramowy rozkład dnia - grupa IV, V, VI, VII, VIII

6.30-8.15


Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.

8.15 - 8.30


Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne; przygotowanie do śniadania- czynności samoobsługowe (kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych).

8.30 - 9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe.

9.00 - 9.50

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.

9:50-10:20

Zabawy swobodne i ruchowe, prace porządkowe, czynności samoobsługowe.

10:20-11:20


Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze; przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych- zabawy w sali zabaw lub sali wielofunkcyjnej.

11:20-11:30

Przygotowanie do obiadu (kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych), czynności samoobsługowe.

11:30-12:00

Obiad.

12:00-14:00


Ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań , zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

14:00-14:30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-samoobsługowe.

14:30-15.00

15.00-17.00


Podwieczorek.

Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]