Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do przedszkola

 

Uwaga Rodzice!

W dniach 26 – 29 marca 2019 roku Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do jednostki zobowiązani są do podpisania oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych oświadczenia podpisują
w sekretariacie przedszkola.

 

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie będzie skutkować, skreśleniem dziecka z listy kandydatów do przedszkola.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020
trwa od  25 lutego 2019 roku  do 6 marca 2019 roku.

 •  od 25 lutego do 6 marca 2019 r.
  ożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • do 21 marca 2019 r. do godz. 12:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 26 marca 2019 r. o godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 • do 29 marca 2019 r.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia
 • 1 kwietnia 2019 r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 ZASADY REKRUTACJI
link>>> Zasady rekrutacji do przedszkoli

                                                        PORADNIK DLA RODZICÓW
                                                               link>>>Poradnik dla rodziców - Jak postępować podczas rekrutacji
 

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji oraz kryteriach naboru dostępne są też na stronie:
link>>>  https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

ZAPRASZAMY

  

 


góra strony