NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku
w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: bialystok.formico.pl  lub odręcznie. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu od 24 lutego do 5 marca 2021 r.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, w terminie do 5 marca 2021 r. do godz. 15.00.
  3. Dopuszczalne formy składania wniosku:
  • z uwagi na trwającą pandemię istnieje możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym bezpośrednio w systemie, nie ma wtedy konieczności składania wersji papierowej,
  • wnioski można również wypełnić odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i po podpisaniu dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w wersji papierowej.
  1. Przy wejściu do przedszkola, w wiatrołapie  zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.
  2. Obok skrzynki będą także leżały w segregatorze druki do pobrania.
  1. Do wniosku rodzice dołączają niezbędne dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów np. zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu.

Prosimy dzwonić na domofon.


Dyrektor Przedszkola
 oraz Komisja do Spraw Rekrutacji

WAŻNE!

Do wniosku rekrutacyjnego obowiązkowo prosimy dołączyć wypełnioną i podpisaną klauzulę dotyczącą
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (RODO)

<<<WZÓR KLAUZULI

 

 

Wszelkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:
<<<https://www.bialystok.pl/rekrutacja/nabor do przedszkoli_i_oddziałów "0"

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24 lutego 2021 r.
do 5 marca 2021r.
do godz. 15.00

Od 31 maja 2021r.
 do 7 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 marca 2021r.
do godz. 12.00

do 21 czerwca 2021r.
do godz. 12.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 marca 2021r.
do godz. 15.00

24 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola
(w postaci pisemnego oświadczenia)

do 29 marca 2021r.
do godz. 15.00

do 28 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 marca 2021r.
 do godz. 15.00

29 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

 

Kliknij w link poniżej

Zapraszamy do obejrzenia

<<<prezentacji multimedialnej naszego przedszkola>>>

 

 

 

 

 ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]