PUBLIKACJE

 

 • Publikacja na stronach internetowych portali edukacyjnych edux.pl i przedszkola.edu.pl nauczycielki Magdaleny Mielech

Scenariusz zajęć edukacyjnych ,,Kaprysy marcowej pogody'' - zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem robota Photon i tablicy interaktywnej

 Linki do publikacji:  

https://www.edukacja.edux.pl/p-51855-kaprysy-marcowej-pogody-zabawy-dydaktyczne.php

https://www.przedszkola.edu.pl/kaprysy-marcowej-pogody.html

 

Magdalena Mielech


Warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli w Studiu Dobrych Praktyk- ,,Podręcznikarni", na temat ,, Sierpniowej Rady Pedagogicznej", film z udziałem  dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 81 ,, Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku.

Link  do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=BWPtrH3bOGg&t

                                                                                                                                        Anna Stopczyk


 • Publikacja na stronie internetowej portalu edukacyjnego edux.pl nauczycielki Magdaleny Mielech

Scenariusz zajęć edukacyjnych z okazji Dnia Empatii - ,,Wiem, co czuję ja i wiem, co czujesz ty! – zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów dramy''

 Link do publikacji:  http://www.edukacja.edux.pl/p-49514-wiem-co-czuje-ja-i-wiem-co-czujesz-ty.php

Magdalena Mielech


 

 • Publikacja na stronie internetowej portalu edukacyjnego

"W kolorowym świecie - zajęcia z wykorzystaniem wiatraka matematycznego"
Scenariusz zajęć otwartych dla dzieci sześcioletnich

Link do całego scenariusza zamieszonego w dniu 17.02.2022r.:
 https://www.edukacja.edux.pl/p-47768-w-kolorowym-swiecie-zajecia-z-wykorzystaniem.php

   Paulina Jabłońska 
  Nauczycielka PS Nr 81

  „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku


 •      Publikacja na stronie internetowej portalu edukacyjnego 

               

           „PRZYGODA  Z  TEATREM” –  sposobem  na  rozwijanie  uzdolnień  muzycznych  i  sprawności  ruchowej     dzieci.

           „Zabawa  w  teatr” jest jednym  z  bardzo  ważnych  elementów  pracy  pedagogicznej  przedszkola. Teatr  jest  dla  dzieci  rzeczywistością      wyjątkową, w  której  wszystko  może  się  zdarzyć, a  odtwórca  roli  ma  okazję  realizować  najbardziej  nierealne  marzenia i  stać  się  kimś  innym.

           Zajęcia  teatralne  pozwalają  łączyć  w  sobie  nie  tylko  ekspresję  słowną  i  plastyczną  ale  również  muzyczną  i  ruchową. Dzieci  znakomicie  sprawdzają  się  w  roli  tańczących  i  śpiewających  aktorów, a muzyka  i  ruch stanowi  doskonałe  dopełnienie  każdego  przedstawienia. Odpowiednio  dobrana  oprawa  muzyczna  potrafi  przedstawić  różne  wydarzenia  w  nowym, atrakcyjniejszym  świetle. Harmonia  obrazu  z  dźwiękiem  sprawia, że  oddziaływanie  na  zmysły  jest  większe, przez  co  bardziej  zapada  w  pamięci. Niejedna teatralna  sztuka  zaistniała  wyłącznie  dzięki  niesamowitej  muzyce, która  wzmocniła  i  uaktywniła  tkwiący  w  niej  potencjał.   

               Muzyka  i  ruch  w  teatrze  odbierana  jest  przez  widza  inaczej  niż  dekoracja  i światło. Scenografia  sama  w  sobie  jest  sztuką  tworzenia  całej  oprawy  plastycznej  widowiska, ale  to  głównie dzięki  muzyce  i  ruchowi  nastrój  ten  będzie  o  wiele  więcej  spotęgowany. Bo  cóż  znaczy  najpiękniejsza  nawet  dekoracja, kostiumy, światła, wspaniale  grane  role, jeśli  nie  będzie  współistniejącej  muzyki, wywołującej  wzruszenie  i  pomagającej  silniej  zaangażować  się  w  akcję  rozgrywaną  na  scenie. Dlatego  wybór  odpowiedniej  muzyki  jest tak bardzo istotnym elementem każdego przedstawienia.

           Z pewnością wszelkie efekty dźwiękowe są niezawodnym środkiem wpływania na widzów, należy jednak zachować umiar w ich eksploatowaniu – widz zmuszony do słuchania muzyki przez cały czas trwania spektaklu przestanie na nią zwracać uwagę. Należy zatem wybrać odpowiednie momenty, w których pojawi się dźwięk, a wtedy zostanie on zauważony i wpłynie na atrakcyjność rozgrywanej sceny.

                   Wychowanie  poprzez  kontakt  z  muzyką, śpiewem i  ruchem umożliwia  dzieciom:

- prawidłowy  rozwój  i  kształtowanie  zarówno  głosu  i  psychiki;

- uwrażliwienie  na  melodię  i  rytm;

- rozwijanie  pamięci  muzycznej; 

- wyzwalanie  pozytywnych  emocji;

- wyrabianie  odwagi;

- rozwijanie poczucia  rytmu;

- doskonalenie  umiejętności  odtwarzania  muzyki  za  pomocą  ruchu  i  gestu;

- doskonalenie  gry  na  różnych  instrumentach  perkusyjnych;

- umożliwienie  wyczucia  własnego  ciała  i  estetyki  ruchu;

- odreagowanie  napięcia; wyciszenie negatywnych  emocji.

                  Podczas  prowadzenia zajęć  teatralnych  z  dziećmi możemy   wykorzystać   różne  metody  aktywne, które w znacznym stopniu wpłyną  na  rozwój  uzdolnień  muzycznych  i  umiejętności  ruchowych naszych wychowanków. Do  najczęściej  stosowanych  należą  min.:

- Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

- Metoda twórczego ruchu Carla Orffa

- Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Pedagogiki Zabawy

- Metoda E. J. Dalcroze.

                Na  zakończenie  swojego  referatu  chciałabym  dodać, że  podczas  wszystkich  działań  teatralnych  ze  swoimi  wychowankami  zauważyłam, iż  częste  obcowanie  z  muzyką  i  ruchem  pobudza  ich  do  intensywniejszego  działania  i  nowych  wyzwań. Zaangażowanie  i  uśmiech  na  twarzach „małych  artystów” inspiruje  mnie  do  ciągłych  poszukiwań  oryginalnych, melodyjnych  utworów, które  wpłyną  na  lepszą  jakość  moich  zajęć  i  przyniosą  pożądane  efekty  wspólnej  pracy. 

 

   Iwona Romanowska,
      Nauczycielka PS Nr 81
     „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku


 • Publikacja na stronie internetowej miesięcznika "CENTRUM ZAWODOWE, jako pomoc w preorientacji zawodowej dzieci w wieku przedszkolnym"

Dzieci to cały nasz świat. Bardzo często słyszymy to zdanie. Jak bardzo jest ono aktualne? Wydaje mi się, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień i z godziny na godzinę robi się coraz ważniejsze, bardziej owocne i potrzebne dorosłym do chętnego wspomagania dzieci w ich rozwoju. Służy jako motywacja dla wszystkich, którzy zrozumieli, że dzieci to „najpiękniejszy skarb”, na którego odkryciu najbardziej powinno nam wszystkim zależeć.

Już jako: „Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia palce, zaciska w pięść, mówi do nich i czeka na odpowiedź, prawą chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę i patrzy na dziwnie zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje i znów patrzy powoli, uważnie. […] Ono nie bawi się: miejcież do licha oczy i dostrzeżcie wysiłek woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium, wmyślony w zagadnienie najwyższej wagi, a które wyślizguje się jego rozumieniu.” To słowa pedagoga – dla mnie mającego wielką moc rozumienia dzieci, który przekazuje nam poprzez swoją literaturę: zagadnienia, pytania zamiast porad i gotowych wskazówek, które zmuszają nas mocno do myślenia. Mówił też, że: „Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych…”.

I dlatego każdy dorosły powinien zastanowić się nad poważnymi zagadnieniami dzieci.

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i obecnie pracuję w grupie trzy i czterolatków. Dzięki temu mam trochę większą i szerszą możliwość uczenia się
i dostrzegania wielu różnorodnych cech moich wychowanków, którzy w tej samej sytuacji zachowują się na 25 różnych sposobów. Dzięki mojej pracy mogę tworzyć warunki, które przyczynią się i pozwolą na optymalne wykorzystanie wszelkich możliwości dzieci wynikających z ich indywidualnych predyspozycji oraz zdobytego już doświadczenia.

Oprócz innych zagadnień w życiu przedszkolaków zwróciło moją uwagę zadanie bardzo ważne, a mianowicie preorientacji zawodowej, której celem na etapie przedszkolnym jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, kształtowanie postawy pracy, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. Istotnym i bardzo ważnym elementem w rozwoju dzieci jest nie tylko dostarczenie wiedzy za pomocą słów, ale ważne jest aby doświadczały i same do czegoś dochodziły. Dlatego, aby rozwijać ich wiedzę na temat zawodów często podczas codziennej pracy planowało się różne wycieczki, lub zapraszało do przedszkola różnych gości, rodziców dzieci, którzy przedstawiali swoją pracę wykonywaną na co dzień  i w bardzo interesujący sposób opowiadali o niej. Prezentowali różne elementy, które oddziaływały na dzieci motywująco i zachęcająco lub oczywiście odwrotnie. Bo każdy ma prawo do swojego zdania. W ostatnim czasie, w dobie pandemii z powodu Covid – 19 przedszkolaki były długo odizolowane od wszelkich doświadczeń na żywo w placówce. Oczywiście istnieją inne środki przekazu, np. spotkanie on-line z policjantem, strażakiem… Jest to jakiś sposób, ale czy na pewno na tyle interesujący i pobudzający do rozwoju dla dzieci  w wieku przedszkolnym?
Ja uważam, że na pewno pomocny, ale czegoś mi tu brakuje. Dlatego myśląc o jak najlepszym i najbardziej oddziaływującym przekazem dla dzieci oraz współpracując z różnymi instytucjami oraz z rodzicami, razem z koleżankami nauczycielkami stworzyłyśmy w naszym przedszkolu Centrum Zawodowe. Jest to miejsce na holu naszej placówki, w którym dzieci mogą odkrywać różne zawody. Mogą zobaczyć i dotknąć różnych prawdziwych rekwizytów, mają możliwość przebrania się w strój przedstawiający zawód: lekarza, pielęgniarki, stomatologa, projektantki mody, krawca, fryzjerki, kosmetyczki, murarza, malarza, aktora, piosenkarki, marynarza, strażaka, policjanta. W miarę upływu czasu i możliwości starałyśmy się dokładać inne zawody. Z centrum mogą korzystać wszystkie grupy przedszkolne realizujące tematy związane  z zagadnieniami zawodowymi lub też innymi w zależności od nauczyciela. Odbywają się tam zajęcia z różnych obszarów poznawczych. Podczas zajęć dzieci poznają nazwy zawodów oraz rekwizytów również w języku angielskim. Organizowane są tam konkursy, quizy, zabawy ruchowe. Wszystko zależy od kreatywności nauczyciela, który stwarza sytuacje zachęcające dziecko do poznawania nowych rzeczy. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju aktywnościach, które są tam realizowane.

Mamy nadzieję, że nasz pomysł też kogoś zachęci do stworzenia czegoś podobnego, co będzie miało wyraz w rozwoju preorientacji zawodowej u dzieci w wieku przedszkolnym. Może już dziś, któryś z naszych przedszkolaków zaczyna realizować swoje marzenie o tym kim chciałby zostać w przyszłości. A przecież przyszłość to nasze dzieci, bo dzieci to cały nasz świat.

  Monika Lulewicz,
  Nauczycielka w PS Nr 81
„Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku

Zapraszamy do czytania również innych artykułów zawartych w tym miesięczniku
link>>> https://blizejprzedszkola.pl/polecamy/kampanie-i-projekty#polecamy

link>>> https://blizejprzedszkola.pl/centrum-zawodowe,4,4859.html


 • Publikacja w Nieregularniku Stowarzyszenia "Nasze Dojlidy" nr 1(14)2019
  "Sprzątamy nasze Dojlidy i okoliczny las"

 

 


 • Publikacja w Podlaskie Wieści Oświatowe Nr 3 (216) marzec 2019

 
 


 • Publikacja w Nieregularniku Stowarzyszenia "Nasze Dojlidy" nr 1(13)2018
  "Przedszkolaki sprzątają okolicę przedszkola"

 


 • Publikacja w Życie Osiedla "Więcej przedszkolaków"

 
  


 • Publikacja w Kurierze Porannym uroczystości "Patriotyczne śpiewanie" , która odbyła się w naszym przedszkolu

W związku z 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę dnia 10.11.2017r.,  w „Brzoskwiniowym Raju” odbyła się wielka, podniosła uroczystość. W „Patriotycznym śpiewaniu” swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki, Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela – Wiesław Szanciło, Przewodniczący Rady Osiedla Dojlidy Górne – Wojciech Żukowski, Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Nasze Dojlidy” Halina Wasiak, Kierownik Domu Opieki Społecznej – Joanna Łabieniec w podopiecznymi. „Jesteśmy Polką i Polakiem” – tymi słowami powitały nas dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Anna Barbara Stopczyk, witając zaproszonych gości, dzieci i personel.  Nadrzędnym celem naszego spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury, tradycji oraz utrwalenia symboli narodowych naszego kraju.   Dzieci tego dnia były odświętnie ubrane a każdą małą pierś zdobił kotylion w ojczystych barwach. Przedszkolaki pięknie prezentowały pieśni patriotyczne oraz wiersze. Wtórowały im głosy zaproszonych gości, szczególnie tych, którzy uczestniczyli podczas II Wojny Światowej. Słowem i pieśnią oddawały  szacunek symbolom narodowym i waleczności poległych. 
Na zakończenie personel przedszkola zaprezentował „Rotę i „Czerwone maki”. Takie inicjatywy pozwolą na przekazanie choć cząstki historii naszego kraju młodemu pokoleniu. Dzięki udziałowi w takich uroczystościach nasze maluchy  uczą się patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć empatycznych.

   Nauczyciele PS 81:
Katarzyna W.
Beata J.


Relacja elektroniczna w linku poniżej:

Patriotyczne śpiewanie w Brzoskwiniowym Raju/ Kurier Poranny

 

 • Publikacja w Nieregularniku Stowarzyszenia "Nasze Dojlidy" nr 1(12)2017
  "Wierszyki na zdrowie" - "Brzoskwiniowy Raj" Wam o nich powie!

„Wierszyki na zdrowie” to zbiór wierszy, który powstał w efekcie realizacji grantu czytelniczego pt. „Czytadełko” – promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
Jednym z podjętych działań w ramach projektu był konkurs poetycki o tematyce prozdrowotnej.
W efekcie powstało 28 wierszy, których autorami są przede wszystkim dzieci. Do tego przedsięwzięcia aktywnie włączyli się również rodzice, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Szatę graficzną książki tworzą dziecięce rysunki.

Treści zawarte w niniejszej publikacji są niczym kodeks pozytywnych zachowań sprzyjających zdrowiu. Niech sprawią wiele radości każdemu dziecku i niejednemu dorosłemu. - zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do odwiedzania przedszkolnej biblioteki, gdzie czekają na Państwa rady przedszkolaków promujące zdrowy styl życia.

Nauczycielki PS 81:
Magdalena Ł.
Katarzyna G.

 • Publikacja w Życie Osiedla Nr 5(14)/2017 "Nowa dyrektor"

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]