Programy własne realizowane w roku szkolnym 2018/2019
spośród dopuszczonych do użytku:

  • ,,Gimnastyka buzi i języka" - profilaktyczny program logopedyczny  - mgr Beata Jakończuk
  • „Na zdrowie” - program promujący zdrowy styl życia -  mgr Iwona Romanowska
  • "Wesoła podróż do krainy tęczy" - program rozwijający twórczą aktywność plastyczną - mgr Iwona Romanowska
  • Pod okiem ciekawskiego badacza"- program rozwijający twórczą aktywność badawczą - mgr Magdalena Łuckiewicz
  • „Zabawy z literkami” - program wczesnej nauki czytania -  mgr Agnieszka Maciorowska
  • ,,Terapia przez taniec i ruch" - program do pracy z dziećmi w przedszkolu - mgr Anna Stopczyk
  • ,,Jestem sprawny, Jestem zdrowy”- program zachęcający do aktywności fizycznej z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej wśród dzieci w przedszkolu – mgr Katarzyna Walińska
  • ,Zaczarowany świat książek” skierowany do dzieci trzyletnich – mgr Agnieszka Sawicka
  • ,,Wesoła podróż do Krainy Tęczy” – program rozwijający aktywność plastyczną – mgr Iwona Romanowska
  • ,,Smakusie" – program koła kulinarnego – mgr Julia Niedźwiecka

góra strony