W naszej placówce realizowane są również akcje i programy ogólnopolskie:             

 „Dzieciaki Mleczaki” Polskiej Izby Mleka
To projekt będący uzupełnieniem trzyletniej kampanii MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA realizowanej przez Polską Izbę Mleka, a skierowanej do uczniów szkół podstawowych i najmłodszych gimnazjalistów .Dzięki „Dzieciaki Mleczaki” o walorach mleka w ciekawy sposób dowiadują się także najmłodsze dzieci. „Dzieciaki Mleczaki jest wyjątkowo prostym, kolorowym i ciekawym projektem skierowanym właśnie do tej grupy wiekowej dzieci.
Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Funduszu Promocji Mleka oraz środków Polskiej Izby Mleka. Objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W ramach programu dzieci otrzymują materiały edukacyjne, które zawierają ciekawe informacje o wartościach odżywczych zarówno mleka, jak i produktów mlecznych. Dzieci, rodzice i nauczyciele uzyskują również dostęp do strony internetowej, pełnej ciekawych informacji, gier i zabaw dla najmłodszych. Uczestnikom programu dedykowane są także liczne konkursy, które zachęcają do zabawy i twórczej improwizacji.
http://www.dzieciakimleczaki.pl/
         

„Cała Polska Czyta Dzieciom” Fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” (do stycznia 2006r. działająca pod nazwą „ABCXXI- Program Zdrowia emocjonalnego”).
Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego-psychicznego, umysłowego i moralnego- dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.
Program "All of Europe Reads to Kids" ma umożliwić wymianę doświadczeń przez osoby i instytucje, które prowadzą lub chcą rozpocząć kampanie czytania dzieciom w swoich krajach. W ciągu 10 lat prowadzenia Kampania czytania Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wypracowała skuteczne metody realizacji programów promujących czytanie dzieciom i przez dzieci - i chce się nimi podzielić ze wszystkimi, którym leży na sercu przyszłość młodego pokolenia.
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
 

              

 Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” Straży Miejskiej w Białymstoku
Program profilaktyczny przygotowany przez Straż Miejską w Białymstoku adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Tematyka zajęć została dostosowana do wieku odbiorców:
- Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze”– grupy przedszkolne 4, 5 i 6 – latki oraz uczniowie klas „0” szkól podstawowych. Dotyczy bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się po drodze w charakterze pieszego oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg poprzez praktyczne wyćwiczenie zachowań przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego „Autochodzik”.
http://www.strazmiejska.bialystok.pl/profilaktyka

          

„Sprzątanie Świata- Polska” Fundacji Nasza Ziemia
„Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.Fundacja Nasza Ziemia prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukuje i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.
http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/
 

              

 „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.
Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/archiwum/745-iv-edycja-programu-czyste-powietrze-woko-nas-
 

       

„Góra Grosza” Towarzystwa Nasz Dom
Góra Grosza polega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.
Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.
http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/
 

           

 „Pola Nadziei” Fundacji „Pomóż im”
Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.
W ramach współpracy z Fundacją „Pomóż im”- Białostockim Hospicjum dla dzieci instytucje tworzą własne „pola nadziei” na terenie swoich placówek, biorą czynny udział w organizowanych szkoleniach, kursach oraz konkursach, kwestują podczas żonkilowych zbiórek. Wiele z nich we własnym zakresie organizuje zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek dla podopiecznych hospicjum, przygotowuje mecze charytatywne, festyny itp.
http://www.polanadziei.bialystok.pl/

              

 „Wózki za nakrętki”
Zbiórka na rzecz podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Białymstoku. Jest to swojego rodzaju forma wolontariatu, a także ochrony środowiska. Akcja zakłada prowadzenie regularnej zbiórki plastikowych nakrętek, z której dochód w 100 procentach przeznaczony jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.
http://www.sosw.bialystok.pl/
 

              

 „Zbiórka Baterii”
Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii jest częścią programu Działaj czysto! prowadzonego przez firmy Recykling.pl Organizacja Odzysku oraz PMS BARTNICKI a mającego na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi ze sprzętu elektronicznego, w tym zużytych baterii. Akcja zbiórki baterii prowadzona jest w całym kraju, uczestniczą w niej przede wszystkim zakłady usługowe, sklepy oraz gminy, szkoły i przedszkole.
W ramach akcji ogłoszony jest Ekokonkurs „Baterie- Zagrożenie dla środowiska i ludzi”.
http://www.recyklingpl.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=38

 

 

 

 

 

 


góra strony