Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

Uchwała Nr L/771/18 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania
Poradni psychologiczno - pedagogicznych
prowadzonych przez miasto Białystok - z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.

<<<Treść uchwały określającej teren działania poradni psychologiczno - pedagogicznych

Przedszkole nasze jest pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Piotrowskiej 2.
We wrześniu każdego roku w naszej placówce przeprowadzane są badania przesiewowe wykonywane przez Panią Alicję Jastrzębską – logopedę pracującą w wyżej wymienionej poradni. 
Dzieci z  wadami wymowy kwalifikują się do terapii logopedycznej.

KONTAKT:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Piotrkowska 2

tel. (85) 744 53 50  

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU
SAMORZ
ĄDOWYM NR 81 „BRZOSKWINIOWY RAJ” W BIAŁYMSTOKU

<<<PROCEDURA_ORGANIZACJI_POMOCY_PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.pdf

 


 

Fundacja „Oswoić Świat” uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2019r.
we współpracy z Gminą Białystok trwa kontynuacja projektu :
Prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży
z Problemami  Zdrowia Psychicznego w mieście Białystok – Świat ma różne kolory
.
Udział w projekcie jest bezpłatny i nie jest wymagane skierowanie.  

FUNDACJA "OSWOIĆ ŚWIAT"

 


BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY

Głównym zadaniem postawionym przed Białostocką Akademię Rodziny jest szeroko rozumiana edukacja
i promocja rodziny. Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne:
młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Zadania te realizuje poprzez organizowanie wykładów, szkoleń oraz warsztatów, na których specjaliści podejmują tematy dotyczące rodziny, wychowania oraz wzmacniania relacji rodzinnych.

Aby poznać aktualny harmonogram wydarzeń kliknij na poniższy link:

warsztaty / wykłady / porady / szkolenia

 

 


 

 


góra strony