Opłaty

 

W roku szkolnym 2019/2020 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w lipcu.

 

 

Drodzy Rodzice

    W związku z zamknięciem przedszkola spowodowanym ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju decyzją dyrektora placówki wstrzymuje się pobieranie opłat za posiłki, natomiast  pobrane już opłaty  za  kwiecień zostaną zwrócone lub przejdą na następny okres rozliczeniowy.

Nie ulega zmianie termin opłaty  za pobyt dziecka od 1 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643   do 10 kwietnia 2020 r. Na koniec miesiąca wszelkie nadpłaty zostaną Państwu zwrócone .

Dyrektor przedszkola

Anna Stopczyk

UWAGA RODZICE - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informacje o opłatach za pobyt i za żywienie będą przesyłane na Państwa pocztę e - mail.
 Bardzo prosimy o uaktualnienie swoich adresów u p. intendentki.
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

                                                                                                              Intendent - Zofia Domanowska

 

W roku szkolnym 2019/2020 przerwa wakacyjna
w przedszkolu jest w lipcu.

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 81 ,,Brzoskwiniowy  Raj” w Białymstoku  informuje, że
 
opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:

wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy:

        tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 47 1240 2890 1111 0010 3577 6760

 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643


 

opłatę za korzystanie z  przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

We wrześniu opłat nie pobieramy za pobyt dziecka w przedszkolu.
 

W październiku do 10.10.2019r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik

 


INFORMACJE O OPŁATACH OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG


                                                  Anna Barbara Stopczyk
                                                    Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj” 


SZANOWNI RODZICE


        Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i     opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej     i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka     w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w     przedszkolu.

        W roku szkolnym 2019/2020 dzienna stawka za żywienie wynosi 5,50 zł.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU ZASIŁKU DO INTENDENTA PRZEDSZKOLA DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO.
http://duzarodzina.bialystok.pl/

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony