Opłaty

UWAGA RODZICE - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Informacje o opłatach za pobyt i za żywienie będą przesyłane na Państwa pocztę e - mail.
 Bardzo prosimy o uaktualnienie swoich adresów u p. intendentki.
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

                                                                                                              Intendent - Zofia Domanowska

 

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 81 ,,Brzoskwiniowy  Raj” w Białymstoku  informuje, że
 
opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:

wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy:

        tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 47 1240 2890 1111 0010 3577 6760

 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
        nr 05 1240 2890 1111 0010 3577 6643


 

opłatę za korzystanie z  przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

We wrześniu opłat nie pobieramy za pobyt dziecka w przedszkolu.
 

W październiku do 10.10.2019r. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik

 


INFORMACJE O OPŁATACH OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG


                                                  Anna Barbara Stopczyk
                                                    Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj” 


SZANOWNI RODZICE


        Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i     opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas poświęcony na realizację podstawy programowej     i trwa w naszym przedszkolu od godziny 7:30 do godziny 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka     w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w     przedszkolu.

        W roku szkolnym 2019/2020 dzienna stawka za żywienie wynosi 5,50 zł.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA KOPII DECYZJI O PRZYZNANIU ZASIŁKU DO INTENDENTA PRZEDSZKOLA DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO.
http://duzarodzina.bialystok.pl/

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

 


                                                                                        Anna Barbara Stopczyk
                                                                                        Dyrektor PS 81 „Brzoskwiniowy Raj”

 

 

 


góra strony