Zawieszenie zajęć w grupie VI ,,ANANASY", gr. I ,,Cytrynki" i gr. VII ,,Kokosy"

 

Informacja o zawieszeniu zajęć z powodu wystąpienia zdarzenia zagrażającemu zdrowiu dzieci

 

Niniejszym, na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  dyrektor przedszkola  informuje,  że została nałożona kwarantanna  w grupie VI ,,Ananasy" dla 24 dzieci ( rodzice zostali poinformowani telefonicznie)  w terminie od dnia 25.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. (włącznie) z   powodu  zakażenia wirusem SARS CoV- 2 u  jednego  nauczyciela. Nauczyciele z grupy VI ,,Ananasy" przekażą Państwu treści z planowanej tematyki tygodniowej poprzez stronę internetową grupy ,, Ananasy" do realizacji z dzieckiem w domu.

W dniach 20.11. 2020 r. - 29.11.2020 r. objęte kwarantanną zostają dzieci z gr. I ,,Cytrynki" wraz z nauczycielami  i gr. VII ,,Kokosy" wraz z nauczycielami  z powodu zakażenia wirusem CoV- 2 u naszych wychowanków-  rodzeństwa , które uczęszcza do w/w oddziałów.

Więcej informacji o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji  na stronie https://www.gov.pl

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Anna Stopczyk

dyrektor przedszkola
ogloszenia

ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]