WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Zmiany w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Białymstoku.

Uwzględniając prośby mieszkańców i po dokonaniu sobotnio-niedzielnej analizy prawnej podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu składania dokumentów w rekrutacji do przedszkoli #Białystok w związku z #koronawirus. Możliwe będzie wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową.
A oto szczegóły:

Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek, 16 marca. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie można składać do 25 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok.

Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie bialystok.pl: https://www.bialystok.pl/…/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli - w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

Mam nadzieję, że te zmiany ułatwią białostoczanom rekrutację do przedszkoli.
Wierzę także, że nie pociągną one za sobą negatywnych konsekwencji wobec samorządu #Białystok ze strony ministerstwa edukacji narodowej i kuratorium oświaty.

W tym wyjątkowym czasie konieczne jest czasami podejmowanie niestandardowych decyzji i działań dla dobra mieszkańców #Białystok.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z przebiegiem rekrutacji prosimy o kontakt mailowy: edukacja@um.bialystok.pl lub rrudnicki@um.bialystok.pl

Rafał Rudnicki
Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku

 
ogloszenia

ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony