,,Tydzień warzyw'' w Ananasach

W tym tygodniu realizowalśmy tematykę ,,Jesień w ogrodzie'', królowały więc u nas warzywa. Dzieci rozpoznawały i nazywały warzywa w zabawie badawczej, aktywizując zmysły węchu i dotyku. Przedszkolaki poznawały też różne sposoby przechowywania warzyw - przygotowywanie przetworów. Wykonały piękną pracę plastyczną - ,,Warzywa na talerzu'', przyklejając na papierowym talerzyku wybrane warzywa ulepione z plasteliny. Ananasy rozwiązywały zagadki i słuchały historyjki obrazkowej z warzywami. Nie zabrakło też zabaw matematycznych, zarówno przy tablicy z magnesami, jak i z wykorzystaniem darów natury. Przy pomocy kasztanów, żołędzi i orzechów przedszkolaki rozwiązywały zadania z treścią, przeliczały, tworzyły zbiory i układały poznane przez nas cyfry i litery. Zrobiliśmy kukiełki z warzywami i przygotowaliśmy teatrzyk do wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie''. Najbardziej dzieciom podobała się jednak zabawa tematyczna w stragan z warzywami. Cały tydzień Ananasy rozkładały warzywa i ceny na półkach i otwierały swój stragan. Warzyły na wadze warzywa, liczyły i wydawały pieniądze, utrwalając znajomość polskich pieniędzy oraz umiejętność przeliczania i posługiwania się nimi. 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / grupa6

ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]