,,Tydzień warzyw'' w Ananasach

W tym tygodniu realizowalśmy tematykę ,,Jesień w ogrodzie'', królowały więc u nas warzywa. Dzieci rozpoznawały i nazywały warzywa w zabawie badawczej, aktywizując zmysły węchu i dotyku. Przedszkolaki poznawały też różne sposoby przechowywania warzyw - przygotowywanie przetworów. Wykonały piękną pracę plastyczną - ,,Warzywa na talerzu'', przyklejając na papierowym talerzyku wybrane warzywa ulepione z plasteliny. Ananasy rozwiązywały zagadki i słuchały historyjki obrazkowej z warzywami. Nie zabrakło też zabaw matematycznych, zarówno przy tablicy z magnesami, jak i z wykorzystaniem darów natury. Przy pomocy kasztanów, żołędzi i orzechów przedszkolaki rozwiązywały zadania z treścią, przeliczały, tworzyły zbiory i układały poznane przez nas cyfry i litery. Zrobiliśmy kukiełki z warzywami i przygotowaliśmy teatrzyk do wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie''. Najbardziej dzieciom podobała się jednak zabawa tematyczna w stragan z warzywami. Cały tydzień Ananasy rozkładały warzywa i ceny na półkach i otwierały swój stragan. Warzyły na wadze warzywa, liczyły i wydawały pieniądze, utrwalając znajomość polskich pieniędzy oraz umiejętność przeliczania i posługiwania się nimi. 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]