"Miesiące" w Mandarynkach

W tym tygodniu "Mandarynki" utrwaliły dni tygodnia, pory roku oraz miesiące. Dzieci wykonały w grupach prace plastyczne pod tytułem "Pory roku". 

Praca w grupach wpływa na dzieci niezwykle pozytywnie. Oprócz zdobywania wiedzy, dzieci uczą się tolerancji, szacunku wobec drugiej osoby, wzmacniają między sobą więzi.

Zespołowa praca uczy współdziałania. W grupie wszystkie dzieci stanowią całość, wszyscy dążą do tego samego, wspólnego celu, nie ma tu więc mowy o rywalizacji. Ponadto podczas pracy grupowej – podobnie jak podczas gier dzieci uczą się przestrzegać określonych reguł.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]