RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY "MOJA RODZINA"

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY   DO  WZIĘCIA UDZIAŁU

 W RODZINNYM KONKURSIE  PLASTYCZNYM PT.

MOJA RODZINA

 

CELEM KONKURSU JEST ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI MANUALNYCH DZIECI POPRZEZ ZASTOSOWANIE CIEKAWYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH ORAZ ZACHĘCANIE RODZICÓW I SENIORÓW DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU ZE SWOIMI DZIEĆMI I WNUKAMI.

REGULAMIN  KONKURSU:   

  • Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci z wszystkich grup wiekowych oraz do rodziców i seniorów naszych przedszkolaków (babć i dziadków);

  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej (dopuszczalna jest pomoc rodziców i dziadków);

  • Format pracy: A4 lub A 3; technika – dowolna;

  • Wykonane prace należy dostarczyć do 04.06.2018r. do nauczycielek grupy VI ("Ananasy");

  • Każda praca powinna posiadać umieszczoną z tyłu metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, imię i nazwisko osoby, która pomogła dziecku wykonać pracę (z zaznaczeniem stopnia pokrewieństwa np. babcia, tato itp.);

  • Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora konkursu;

  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych na stronie internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce;

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.06.2018r.;

  Organizatorki  konkursu: Agnieszka Sawicka, Katarzyna Gawryluk

SERDECZNIE ZACHĘCAMY!

 
konkursy

góra strony