EKOLOGIA - WAŻNA SPRAWA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.EKOLOGIA- WAŻNA SPRAWA


Cele konkursu:
• rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
• kształtowanie wyobraźni twórczej
• wdrażanie do ekologicznego trybu życia

Regulamin konkursu:
• konkurs adresowany jest do dzieci z wszystkich grup wiekowych
• technika i format pracy dowolny
• dopuszczalna jest niewielka pomoc rodzica
• prace należy dostarczyć do 1 czerwca 2015r.
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu
• do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca imię i nazwisko dziecka oraz grupę wiekową
 

Zapraszamy do udziału w konkursie
i liczymy na Waszą pomysłowość i kreatywność!!!

 

Organizatorzy:
Iwona Romanowska
Marta Brejnak

 

Konkurs trwał do: 2015-06-01, 00:00

 
konkursy

góra strony