Konkursy organizowane w poprzednich latach szkolnych

Informujemy, że konkursy organizowane w poprzednich latach szkolnych dostępne są pod adresem: ps81.przedszkolowo.pl/konkursy
konkursy

góra strony