Kadra naszego przedszkola

 

 

Dyrektor przedszkolaAnna Barbara Stopczyk - nauczyciel dyplomowany, magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, Terapii Tańcem
i Ruchem.
Wicedyrektor przedszkola - Magdalena Łuckiewicz - nauczyciel mianowany, magister  edukacji elementarnej, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Marta Brejnak - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Katarzyna Gawryluk - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej
z przedszkolną, specjalista z animacji kultury z arteterapią, teorii muzyki i umuzykalnienia oraz oligofrenopedagogiki.

Beata Jakończuk - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
w zakresie logopedii.

Anna Kuba - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i edukacji elementarnej.

Monika Lulewicz - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
z edukacją artystyczną.

Agnieszka Maciorowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej i wczesnoszkolnej, specjalista  z zakresu terapii pedagogicznej.

Edyta Nobert - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej z językiem angielskim.

Irena Puczko - nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego, specjalista
z Zarządzania Oświatą.

Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Sawicka - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Lubicz - Sienicka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki I i II stopnia.

Paulina Mażewska - nauczyciel kontraktowy, magister animacji kultury z arteterapią. 

Julia Niedźwiecka - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Katarzyna Walińska - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
z zakresu wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

 

        Religia katolicka - ks. Piotr Puchalski
        Religia prawosławna - Walentyna Stocka

 

        Pracownicy administracyjni:
        intendent – Zofia Domanowska
        główna księgowa – Katarzyna Panasiuk 
        pomoc administracyjna - Anna Maria Zajkowska
       

        Pracownicy kuchni:
        Ludmiła Gryko
        Maria Wojszko
        Anna Jarosińska
        Małgorzata Emilia Łagodzka


        Woźne oddziałowe:
        Ewa Zalewska
        Barbara Zubrycka
        Zofia Puchalska
        Monika Milewska
        Anna Horosz
        Dorota Palkowska
        Małgorzata Prus

       Pomoc nauczyciela: 

       Marzenna Czajkowska
       Katarzyna Grabowska

        Konserwator:
        Andrzej Szutko

       

 

 

 


góra strony