Kadra naszego przedszkola

 

Dyrektor przedszkolaAnna Barbara Stopczyk - nauczyciel dyplomowany, magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, Terapii Tańcem i Ruchem.

Wicedyrektor przedszkola - Magdalena Łuckiewicz - nauczyciel mianowany, magister  edukacji elementarnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Karolina Adamska - magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Paulina Jabłońska - magister pedagogiki o specjalności edukacja elementarna, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat CEFR B2

Anna Kuba - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej, edukacji elementarnej oraz specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Monika Lulewicz - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
z edukacją artystyczną.

Agnieszka Maciorowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej i wczesnoszkolnej, specjalista  z zakresu terapii pedagogicznej.

Edyta Nobert - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej z językiem angielskim.

Irena Puczko - nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego, specjalista
z Zarządzania Oświatą.

Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Lubicz - Sienicka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki I i II stopnia.

Paulina Mażewska - nauczyciel kontraktowy, magister animacji kultury z arteterapią. 

Magdalena Mielech - magister pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, certyfikat - TELC B2

Julia Niedźwiecka - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Katarzyna Walińska - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
z zakresu wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

 

        Religia katolicka - ks. Piotr Puchalski
        Religia prawosławna - Anna Charkiewicz

 

        Pracownicy administracyjni:
        intendent – Zofia Domanowska
        główna księgowa – Katarzyna Panasiuk 
        pomoc administracyjna - Anna Maria Zajkowska
       

        Pracownicy kuchni:
        Ludmiła Gryka
        Maria Wojszko
        Anna Jarosińska
        Małgorzata Emilia Łagodzka


        Woźne oddziałowe:
        Ewa Zalewska
        Barbara Zubrycka
        Zofia Puchalska
        Anna Horosz
        Agata Jasińska
        Anita Tarasiewicz
        Irena Wowk


Pomoc nauczyciela: 
Marzenna Czajkowska
      

        Konserwator:
        Piotr Nazarko

       

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony