Kadra naszego przedszkola

 

Dyrektor przedszkolaAnna Barbara Stopczyk - nauczyciel dyplomowany, magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, Terapii Tańcem i Ruchem.

Magdalena Łuckiewicz - Kołaczyk -  nauczyciel dyplomowany, magister  edukacji elementarnej, specjalista z Zarządzania Oświatą, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Terapeuta ręki dzieci i młodzieży.

Paulina Jabłońska - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki o specjalności edukacja elementarna, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat CEFR B2, specjalista w zakresie prowadzenia zajęć  logorytmicznych i Terapii ręki.

Anna Boreczko - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej, edukacji elementarnej oraz specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Agnieszka Maciorowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej i wczesnoszkolnej, specjalista  z zakresu terapii pedagogicznej. Terapeuta ręki.

Edyta Błaszczuk - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej z językiem angielskim, specjalista z oligofrenopedagogiki.

Monika Lulewicz - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
z edukacją artystyczną. Specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną.

Irena Puczko - nauczyciel dyplomowany, magister wychowania przedszkolnego, specjalista
z Zarządzania Oświatą.

Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.

Agnieszka Lubicz - Sienicka - nauczyciel mianowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki I i II stopnia, Terapeuta SI.

Paulina Mażewska - nauczyciel kontraktowy, magister animacji kultury z arteterapią, specjalista z logopedii.

Magdalena Mielech - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego - certyfikat TELC B2.

Julia Niedźwiecka - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej,specjalista z języka angielskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - certyfikat telc English B2,

Katarzyna Walińska - nauczyciel  dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalista
z zakresu wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Paulina Karpowicz - nauczyciel stażysta, licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

        Religia katolicka -  Piotr Puchalski
        Religia prawosławna - Adam Stefanowicz

 

        Pracownicy administracyjni:
        intendent – Ewa Kassjańska
        główna księgowa – Barbara Krasowska
        sekretarka- Iwona Sobolewska
        Pracownicy kuchni:
        Ludmiła Gryka,Maria Wojszko, Bożena Żak , Grażyna Pańkowska      

        Woźne oddziałowe:
        Ewa Zalewska,  Agnieszka Maciejewska, Agnieszka Wasiluk, Zofia Puchalska, Anna Horosz,  Agata Jasińska,  Irena Wowk

        Pomoc nauczyciela: 
        Marzenna Czajkowska
      
   

        Konserwator:
        Piotr Nazarko

       

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]