Spis treści programów, regulaminów, procedur obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku:


1. Statut Przedszkola
Statut Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku

2. Koncepcja Pracy Przedszkola
Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj w Białymstoku

3. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.pdf

5. Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku

6. Procedura łączenia grup wiekowych
Procedura łączenia grup wiekowych.pdf

7. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola.pdf

8. Regulamin placu zabaw
Regulamin placu zabaw.pdf

9. Regulamin organizowania wycieczek
Regulamin organizowania wycieczek.pdf
 góra strony